Rawicz
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej
Adres
Słupia Kapitulna 117, 63-900 Rawicz
Telefon
655451424
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Angelika Kalitka
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej
  • Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej
  • Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej
Opis

Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym, tworzącym rodzinną atmosferę. Odnowione wnętrze szkoły składa się z siedmiu sal lekcyjnych z dostępem do internetu. Klasy wyposażone są w pomoce dydaktyczne, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne oraz szafki, w których uczniowie przechowują materiały i przybory szkolne. Zajęcia informatyczne odbywają się w pracowni komputerowej, w której każdy uczeń korzysta ze swojego komputera. Szkoła ma też bibliotekę z dość bogatą ofertą czytelniczą dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przestrzeń rekreacyjna daje dzieciom możliwość zabawy zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi. Szkoła zapewnia kameralne warunki nauczania. Do niewątpliwych zalet placówki należy obowiązujący, przyjazny uczniowi tygodniowy rozkład zajęć. Nauczyciele pracujący w szkole to wysoce profesjonalna kadra pedagogiczna, której pasją jest praca z dziećmi. Indywidualne podejście do ucznia uzdolnionego w określonej dziedzinie sprzyja osiąganiu wysokich wyników nauczania oraz sukcesom w procesie edukacyjnym i konkursach przedmiotowych. Dzieci mają wsparcie pedagoga i logopedy. Korzystają z zajęć wyrównawczych, logopedycznych. Uczniowie uczestniczą w programie "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole". Placówka zapewnia także świetlicę szkolną, w której mogą przebywać uczniowie. Szkoła przyjazna dziecku to nie tylko miejsce, w którym zdobywa ono wiedzę i nowe umiejętności, ale także czuje się bezpieczne, kochane i rozumiane oraz nawiązuje nowe przyjaźnie. Jednym słowem - TO NASZA SZKOŁA!

Języki
angielski, niemiecki
Historia
Placówka znajduje się na obszarze wiejskim i składa się z dwóch przylegających do siebie budynków.W zapiskach  kroniki szkolnej odnotowano, że historia najstarszego sięga 1841 roku. W 1885 roku mieszkańcy wsi Słupia Kapitulna zapoczątkowali budowę nowego gmachu szkolnego. W 1886 roku został oddany do użytku nowy budynek, z dwiema dużymi salami lekcyjnymi.  W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku został dobudowany drugi budynek. W obu obiektach dzieci uczą się do dnia dzisiejszego.Po licznych zmianach organizacyjnych placówka pełni funkcję publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.
Osiągnięcia
Osiągnięciem szkoły jest uzyskanie tytułu "Szkoła w Ruchu 2013/2014" i "Szkoły Odkrywców Talentów" nadane przez Ministra Edukacji Narodowej, certyfikat "WF z klasą" i "Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń" dający szkole  członkostwo w Ogólnopolskim Klubie Bezpiecznej Szkoły, tytuł "Szkoły na Medal", "Szkoła w ruchu". Szkoła osiągała wysokie wyniki ze sprawdzianu po klasie szóstej (w 2013r. najwyższy wynik w okręgu leszczyńskim), oraz z Egzaminu Ósmoklasisty.
Nasi uczniowie są również laureatami stypendium Burmistrza Gminy Rawicz za wzorowe zachowanie oraz najwyższą średnią ocen.

Sześciolatek w pierwszej klasie
Klasy wyposażone w pomoce dydaktyczne dla sześciolatków.
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, artystycznych i sportowych podczas, których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe