Rawicz
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie
Adres
Sierakowo, ulica Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz
Telefon
655465480
Fax
655465480
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Andrzej Szyszko
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Święto Drzewa.
  • Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  • Grudzień 2022r. Gromada Zuchów przekazuje Betlejemskie Światło Pokoju
  • Koncert Noworoczny 2023r.
  • Nasi Artyści podczas występu.
  • Jasełka 2023r.
Opis

Szkoła posiada wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną (tablice multimedialne, sprzęt audiowizualny, nowoczesne pomoce dydaktyczne – roboty do nauki programowania, drukarki 3D, wi-fi) 33 sale lekcyjne: w tym 9 sal do edukacji wczesnoszkolnej, 2 pracownie informatyczne, sale językowe,  pracownie fizyczno – chemiczną, biologiczną, geograficzną. Ponadto w placówce funkcjonują: świetlica, stołówka, biblioteka z czytelnią i Centrum Multimedialnym, Galeria na Piętrze, radiowęzeł szkolny oraz nowoczesna środowiskowa hala sportowa z 3 sektorami do ćwiczeń, dobrze wyposażona siłownia, salka do gimnastyki z lustrami, boiska do gier zespołowych.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonuje 12 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej, 16 oddziałów klas 4 – 8. Prowadzone są klasy sportowe o profilu piłki nożnej oraz piłki siatkowej, klasy 4 - 6 korzystają z nauki pływania. 

Uczniowie biorą udział w projektach i programach: Dziecko z Pasją Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła z Klasą 2.0, SKS, Szkoła Ćwiczeń w Gminie Rawicz;

Uczniowie korzystają w szkole z pomocy nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów wykonujących w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-psychologicznej - pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, logopedy, surdopedagoga, tyflopedagoga, odbywa się też Biofeedback.

Uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy, zarówno przed zajęciami jak i po ich zakończeniu. Mają możliwość korzystania z obiadów oraz ze sklepiku szkolnego, który jest zaopatrzony w żywność zgodnie z Programem Szkoły Promującej Zdrowie.   

Uczniowie osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych, zwłaszcza uczniowie oddziałów sportowych.Języki
niemiecki, angielski
Zajęcia pozalekcyjne
W szkole uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania w licznych kołach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Aktywnie działają i rozwijają swoje pasje i umiejętności plastyczne, muzyczne i teatralne.  Działa Klub Miłośników Kultury Brytyjskiej, koło warcabowo-szachowe,   SKO, Szkolny Klub PCK. W szkole wydawane jest czasopismo twórczości literackiej i plastycznej Połamany długopis.
Od września 2022r.  ponownie działa Gromada Zuchów. Umiejętności sportowe nasi uczniowie rozwijają na zajęciach z piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki  koszykowej, piłki ręcznej,  z unihokeja, z tenisa stołowego,  na zajęciach fitness oraz na zajęciach w siłowni.

Uczniowie aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim oraz Szkolnym Klubie Wolontariusza. Współpracując z nauczycielami, uczniami, rodzicami i różnymi instytucjami organizują liczne imprezy okolicznościowe, akcje charytatywne i cykliczne wydarzenia szkolne.

Dojazd
Uczniowie z Szymanowa i Dębna Polskiego są dowożeni do szkoły autobusami.
Kontakty zagraniczne

Szkoła Podstawowa w Sierakowie uczestniczy w programie Erasmus+. We wszystkich projektach Erasmusa w szkole wzięło udział 100 uczniów.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. W ramach programu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w wymianach międzynarodowych i wielu ciekawych działaniach organizowanych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Od 2022 roku nasza szkoła jest koordynatorem kolejnego już projektu pod nazwą Model European Union. W skład grupy partnerskiej wchodzą szkoły z Turcji, Rumunii i Macedonii. Projekt będzie trwał 2 lata.Historia

W dniu 18 sierpnia 1980 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawiczu obejmującego Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową Nr 6. Decyzją Kuratora Oświaty w Lesznie z dniem 1 września 1991r. został rozwiązany ZSO w Rawiczu. Szkoła Podstawowa nr 6 stała się samodzielną placówką. Dnia 1 czerwca 1993 roku nadano szkole imię Janusza Korczaka. Dnia 1 czerwca 2016 roku szkoła otrzymała Sztandar.  

W wyniku zmian w systemie oświaty szkoła od roku szkolnego 2018/2019 mieści się w budynku po byłym gimnazjum przy ul. Adama Olbrachta Przyjmy Przyjemskiego 35. 

Od dnia  1 września 2018r. szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie.


Osiągnięcia

Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz w zawodach sportowych.


Drzwi otwarte
W czerwcu 2023 uczniowie przyszłych klas pierwszych zostaną zaproszeni wraz z rodzicami na spotkanie w szkole z wychowawcą, kolegami i koleżankami z klasy.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Tak
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe