Rawicz
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie
Adres
Przyjemskiego 35, Sierakowo, 63-900 Rawicz
Telefon
655465480
Fax
655465480
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Andrzej Szyszko
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Święto Drzewa.
  • Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  • Wróżby andrzejkowe w 1c.
  • Uczniowie klasy 6b cieszą się z osiągnięć Króla Matematyki-Marka Rado.
  • Spotkanie z podróżnikiem Panem Grabowskim.
  • Sukcesy koszykarzy.
Opis

Szkoła posiada wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną (tablice multimedialne, monitory interaktywne, sprzęt audiowizualny, nowoczesne pomoce dydaktyczne – roboty do nauki programowania, wi-fi) 33 sale lekcyjne: w tym od września 2019r.,  11 sal do edukacji wczesnoszkolnej, 2 pracownie informatyczne, sale językowe, pracownie fizyczno – chemiczną, biologiczną, geograficzną. Ponadto w placówce funkcjonują: świetlica, stołówka, biblioteka z czytelnią i Centrum Multimedialnym, Galeria na Piętrze, radiowęzeł szkolny oraz nowoczesna środowiskowa hala sportowa z 3 sektorami do ćwiczeń, dobrze wyposażona siłownia oraz salka do gimnastyki z lustrami, boiska do gier zespołowych.

W roku szkolnym 2019/20 w szkole funkcjonuje 11 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej, 13 oddziałów klas 4 – 8. Prowadzone są klasy sportowe o profilu piłki nożnej i piłki siatkowej, klasy 4 - 6 korzystają z nauki pływania.

Uczniowie biorą udział w projektach i programach: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła z Klasą 2.0, Aktywna Tablica, KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania wdrażająca elementy nauki programowania do edukacji wczesnoszkolnej, Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnej Rosnę zdrowo na sportowo dla uczniów klas I i II,  Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.

Uczniowie korzystają w szkole z pomocy nauczycieli, wychowawcy oraz specjalistów wykonujących w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-psychologicznej - pedagoga, psychologa, surdopedagoga, tyflopedagoga, doradcy zawodowego. Szkoła zapewnia uczniom opiekę logopedyczną.

Uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy, zarówno przed zajęciami jak i po ich zakończeniu. Mają możliwość korzystania z obiadów oraz ze sklepiku szkolnego, który jest zaopatrzony w żywność zgodnie z Programem Szkoły Promującej Zdrowie.   Korzystają z Programu dla Szkół - Owoce i Warzywa oraz Mleko w Szkole.

Języki
niemiecki, angielski
Zajęcia pozalekcyjne
W szkole uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania w licznych kołach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Aktywnie działają w kołach  plastycznych, muzycznych, teatralnych. Działa Klub Miłośników Kultury Brytyjskiej, koło warcabowo-szachowe, kółko wokalno-muzyczne Małolaty, koło turystyczne, SKO, Szkolny Klub PCK. W szkole wydawane jest czasopismo twórczości literackiej i plastycznej Połamany długopis. Umiejętności sportowe rozwijają na zajęciach z piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki  koszykowej, piłki ręcznej,  z unihokeja, z tenisa stołowego, Taekwondo, na zajęciach fitness oraz na zajęciach w siłowni.

Uczniowie aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim oraz Szkolnym Klubie Wolontariusza. Współpracując z nauczycielami, uczniami, rodzicami i różnymi instytucjami organizują liczne imprezy okolicznościowe, akcje charytatywne i cykliczne wydarzenia szkolne.

Dojazd
tak
Kontakty zagraniczne

Program Erasmus +

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Sierakowie otrzymała dofinansowanie dwuletniego programu, w którym udział bierze 5 państw: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja i Macedonia. W ramach programu uczniowie i nauczyciele wymieniają się doświadczeniem i razem tworzą międzynarodowy magazyn VOICES. Uczniowie i nauczyciele wezmą udział w spotkaniach w wyżej wymienionych państwach. Szkoła planuje wymianę uczniowską z zaprzyjaźnioną szkołą we Włoszech.

Koło Młodych Przyjaciół Partnerstwa Miast Rawicz - Attendorn

Uczniowie utrzymują  kontakt z uczniami z Niemiec poprzez media społecznościowe oraz wymiany międzynarodowe.Pierwsza wymiana odbędzie się w tym roku szkolnym. Na zajęciach  uczymy się języka niemieckiego poprzez zabawę, kręcimy różnego rodzaju filmiki i wysyłamy je do naszych sąsiadów.


Historia

W dniu 18 sierpnia 1980 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawiczu obejmującego Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową Nr 6. Decyzją Kuratora Oświaty w Lesznie z dniem 1 września 1991r. został rozwiązany ZSO w Rawiczu. Szkoła Podstawowa nr 6 stała się samodzielną placówką. Dnia 1 czerwca 1993 roku nadano szkole imię Janusza Korczaka. Dnia 1 czerwca 2016 roku szkoła otrzymała Sztandar.  

W wyniku zmian w systemie oświaty szkoła od roku szkolnego 2018/2019 mieści się w budynku po byłym gimnazjum przy ul. Adama Olbrachta Przyjmy Przyjemskiego 35. 

Od dnia  1 września 2018r. szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie.

Osiągnięcia

Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz w zawodach sportowych.


Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
598
Drzwi otwarte
Serdecznie zapraszamy Rodziców przyszłych pierwszoklasistów na spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sierakowie dnia 12 lutego 2020 o godzinie 17.00.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe