Rawicz
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie
Adres
Przyjemskiego 35, Sierakowo, 63-900 Rawicz
Telefon
655465480
Fax
655465480
E-mail
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Święto Drzewa.
  • Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  • Wróżby andrzejkowe w 1c.
  • Uczniowie klasy 6b cieszą się z osiągnięć Króla Matematyki-Marka Rado.
  • Spotkanie z podróżnikiem Panem Grabowskim.
  • Sukcesy koszykarzy.
Języki
niemiecki, angielski
Zajęcia pozalekcyjne
W szkole uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania w licznych kołach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Aktywnie działają w kołach  plastycznych, muzycznych, teatralnych. Działa Klub Miłośników Kultury Brytyjskiej, koło warcabowo-szachowe, kółko wokalno-muzyczne Małolaty, koło turystyczne, SKO, Szkolny Klub PCK. W szkole wydawane jest czasopismo twórczości literackiej i plastycznej Połamany długopis. Umiejętności sportowe rozwijają na zajęciach z piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki  koszykowej, piłki ręcznej,  z unihokeja, z tenisa stołowego, Taekwondo, na zajęciach fitness oraz na zajęciach w siłowni.

Uczniowie aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim oraz Szkolnym Klubie Wolontariusza. Współpracując z nauczycielami, uczniami, rodzicami i różnymi instytucjami organizują liczne imprezy okolicznościowe, akcje charytatywne i cykliczne wydarzenia szkolne.

Dojazd
Tak
Kontakty zagraniczne

Program Erasmus +

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Sierakowie otrzymała dofinansowanie dwuletniego programu, w którym udział bierze 5 państw: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja i Macedonia. W ramach programu uczniowie i nauczyciele wymieniają się doświadczeniem i razem tworzą międzynarodowy magazyn VOICES. Uczniowie i nauczyciele wezmą udział w spotkaniach w wyżej wymienionych państwach. Szkoła planuje wymianę uczniowską z zaprzyjaźnioną szkołą we Włoszech.

Koło Młodych Przyjaciół Partnerstwa Miast Rawicz - Attendorn

Uczniowie utrzymują  kontakt z uczniami z Niemiec poprzez media społecznościowe oraz wymiany międzynarodowe.Pierwsza wymiana odbędzie się w tym roku szkolnym. Na zajęciach  uczymy się języka niemieckiego poprzez zabawę, kręcimy różnego rodzaju filmiki i wysyłamy je do naszych sąsiadów.


Historia

W dniu 18 sierpnia 1980 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawiczu obejmującego Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową Nr 6. Decyzją Kuratora Oświaty w Lesznie z dniem 1 września 1991r. został rozwiązany ZSO w Rawiczu. Szkoła Podstawowa nr 6 stała się samodzielną placówką. Dnia 1 czerwca 1993 roku nadano szkole imię Janusza Korczaka. Dnia 1 czerwca 2016 roku szkoła otrzymała Sztandar.  

W wyniku zmian w systemie oświaty szkoła od roku szkolnego 2018/2019 mieści się w budynku po byłym gimnazjum przy ul. Adama Olbrachta Przyjmy Przyjemskiego 35. 

Od dnia  1 września 2018r. szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie.

Osiągnięcia

Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz w zawodach sportowych.


Drzwi otwarte
Organizacja "Drzwi otwartych" zawieszona ze względu na bieżącą sytuację pandemiczną.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
596
Sześciolatek w pierwszej klasie
Tak
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe