Rawicz
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
Adres
Broniewskiego 5, 63-900 Rawicz
Telefon
655452014
Fax
655452014
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Justyna Szajerka
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
Opis

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu jest ośmioklasową szkołą podstawową, w której uczą się dzieci w wieku 7-15 lat. Szkoła w klasach I-VIII ma oddziały sportowe - pływackie (od 1996 r.) i w klasach IV-VIII oddziały sportowe - lekkoatletyczne (od 2008 r.) oraz sportowe - koszykówka (od 2020 r.). Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne dla kl.I-III i oddzielnie dla IV-VIII, specjalistyczne pracownie fizyczna, chemiczna, językowa, biologiczna, przyrodnicza, w pełni wyposażona pracownię informatyczną, w każdej sali jest rzutnik multimedialny, tablice interaktywne, w świetlicy funkcjonuje ,,Magiczny dywan"(rzutnik multimedialny zawierający gry interaktywne), klasy mają zajęcia na basenie. Szkoła bierze udział w projektach zagranicznych i krajowych (szczegółowe dane na stronie szkoły). W kl.I-III uczniowie mają dodatkowe zajęcia szachów i matematyki. Co roku organizowane są wyjazdy zimowe na narty, turystyczne na wiosnę oraz obozy szkoleniowe w atrakcyjnych miejscowościach. Uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej w godz. od 6.30 do 16.00, można wykupić obiady. Funkcjonuje sklepik. Teren przy szkole jest ogrodzony i mieszczą się na nim: boiska sportowe, teren zieleni, parking dla pracowników. Szkoła posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

W szkole organizowane są  zajęcia dla dzieci i młodzież w celu uzupełnienia wiadomości oraz rozwijające zainteresowania matematyczne, fizyczne, chemiczne, przyrodnicze, geograficzne, językowe, plastyczne, muzyczne, kółko gitarowe, teatralne, zespół muzyczny. Działa prężnie wolontariat.

Języki
angielski, niemiecki
Historia

Pierwszy wpis w kronice to uchwała Powiatowej Rady Narodowej mówiąca o inicjatywie budowy szkoły oraz Akt Erekcyjny. Znajdujemy tam także dokładny opis początków szkoły:

„Na apel i z inicjatywy Inspektora Szkolnego Teodora Rybackiego odbyło się w dniu 12 maja 1958 r. w historycznym ratuszu w Rawiczu, zebranie obywatelskie”. Wtedy zapadła decyzja o wybudowaniu wysiłkiem społecznym 15 – izbowej szkoły. Na zebraniu tym wybrano Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Rawiczu. Z Komitetu wyłoniono Prezydium Komitetu Budowy w składzie:

Przewodniczący

v-ce przewodniczący

sekretarz

skarbnik

 • Stanisław Dziedziuchowicz
 • Konrad Łabędzki
 • Zygmunt Polak
 • Sylwester Formanowicz

Głównymi zadaniami Komitetu było:

 • uzyskanie funduszy,
 • uzyskanie terenów pod budowę szkoły,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej.

Przy realizacji pierwszego zadania najbardziej pomogła załoga Rawickich Zakładów Mechanicznych i Odlewni Żeliwa , która z własnej inicjatywy postanowiła na naradzie robotniczej oddawać począwszy od września 1958 r. – 0,5% od swego zarobku na rzecz budowy szkoły. Jednocześnie wezwali wszystkie zakłady z terenu powiatu rawickiego do naśladowania ich inicjatywy.

Chłopi z Rawicza zgodzili się na zamianę gruntu pod budowę szkoły, bez potrzeby wywłaszczania ich.

W tym samym czasie na dożynkach w Warszawie I Sekretarz KC PZPR – Władysław Gomułka rzucił hasło: „ Tysiąc Szkół na 1000 – lecie Państwa Polskiego”.

Realizację tego hasła przyjął na siebie Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu powołując Krajowy Komitet Społeczny Funduszu Budowy Szkół 1000 – lecia. Wytyczne tego Komitetu pokrywały się z założeniami zawiązanego już Komitetu w Rawiczu.

Do realizacji wybrano projekt szkoły 15 – izbowej, opracowany przez Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie autorstwa Zbigniewa Michalaka, który zrezygnował z przysługującego mu wynagrodzenia.

Wykonawstwa budowy szkoły podjęło się Przedsiębiorstwo Robót Przemysłowych Budownictwa Terenowego w Poznaniu. Budowa szkoły trwała cztery lata. W trakcie budowy trzeba było pokonać wiele trudności związanych głównie z podmokłym terenem.

Obiekt został ukończony w połowie lipca 1964 r. Pracownicy rawickich zakładów pracy, po raz kolejny okazali się pomocni, tym razem przy porządkowaniu po budowie terenów wokół szkoły.

Dnia 21 lipca 1964 r. o godz.1000 nastąpiło uroczyste otwarcie placówki. Przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły przeciął wstęgę i wręczył klucze kierownikowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu Feliksowi Pondlowi.

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 29 sierpnia 1964 r. i wtedy po raz pierwszy spotkało się całe Grono Pedagogiczne. Dzień 1 września 1964 r. był wielkim wydarzeniem dla uczniów nowo otwartej szkoły. Odbyła się historyczna uroczystość powitania nowych uczniów i jednocześnie nadania szkole imienia polskiego poety Władysława Broniewskiego. Po uroczystości 599 uczniów weszło do klas na spotkanie z wychowawcami. Młodzież uczyła się w 19 oddziałach, w tym w dwóch specjalnych. Mieli oni do dyspozycji bardzo nowoczesny obiekt z gabinetami dobrze wyposażonymi w pomoce naukowe. Szkoła posiadała pracownię biologiczną, fizyczno – chemiczną, zajęć praktyczno – technicznych oraz salę gimnastyczną. Mieścił się w niej także gabinet lekarski i stomatologiczny. Od początku uczniowie mogli korzystać z przestronnej świetlicy i z posiłków w stołówce szkolnej przygotowanych przez personel kuchni. Szczególnego uroku budynkowi dodawały jasne i ukwiecone korytarze.

Zaczątkiem biblioteki była część księgozbioru przekazana przez Liceum Ogólnokształcące.

Od początku nauka w szkole odbywała się na dwie zmiany. Nie stanowiło to jednak przeszkody w rozpoczęciu działalności szkolnych organizacji takich jak: SKO, PCK, ZHP oraz Samorządu Szkolnego.

Swoją wiedzę i zainteresowania uczniowie mogli rozwijać na różnych kołach przedmiotowych. Istniało koło agrobiologiczne, Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze i Szkolne Koło Sportowe.

Wraz z działalnością szkoły rozpoczął pracę Komitet Rodzicielski.

Jedną z najważniejszych uroczystości w życiu szkoły był Dzień Patrona, obchodzony początkowo 10 lutego, później 17 grudnia, a obecnie w miesiącu kwietniu.

Ważnym momentem w pracy szkoły były przygotowania do przyjęcia sztandaru. Uroczystość odbyła się w dniu 10 lutego 1972 r. przy udziale młodzieży szkolnej, absolwentów, rodziców, zaproszonych gości, nauczycieli i przyjaciół szkoły. Sztandar został wręczony uczniom przez przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego Henryka Preussa. Od tej pory sztandar szkolny towarzyszy naszej młodzieży na wszystkich uroczystościach w szkole i poza nią. W 2004 roku sztandar został oddany do renowacji, aby mógł pięknie prezentować się na uroczystościach związanych z jubileuszem i dalej służyć następnym pokoleniom uczniów.

W roku 1972 powołano Zbiorczą Szkołę Gminną, która działała do końca 1975 r. Z dniem 1 stycznia 1976 r. rozwiązano Szkołę Gminną, a na stanowisko dyrektora powołano Krystynę Czwojdrak, która pełniła tę funkcję do roku 1990. W latach 1990 - 1995 dyrektorem szkoły był Lech Pietraszek, od 1995 r. do 2004 r. funkcję tę pełniła Genowefa Kwiecińska, następnie od  2004 r. do 2014 r. Teresa Józefiak a w chwili obecnej dyrektorem szkoły jest Justyna Szajerka. Od 1978 r. do 1983 r. Szkoła Podstawowa nr 4 miała status szkoły sportowej, ze zwiększoną ilością godzin z wychowania fizycznego. Był to okres, w którym uczniowie odnosili poważne sukcesy w wielu dyscyplinach sportu.

Sport i rozwój fizyczny młodzieży jest ważny dla nas do dnia dzisiejszego. Oddanie do użytku, w pobliżu naszej szkoły pływalni, było źródłem pomysłu na utworzenie w klasach I – III oddziałów ze zwiększoną liczbą godzin przeznaczonych na pływanie oraz w klasach IV – VIII oddziałów sportowych z dodatkowymi godzinami na pływanie. Te zmiany i wytężona praca dzieci i nauczycieli wychowania fizycznego są powodem wielu sukcesów naszych uczniów w tej dziedzinie sportu. Trzeba dodać, że pozostałe dyscypliny były także rozpropagowane, o czym świadczą medale, puchary i dyplomy zdobyte przez uczniów.

Od 1994 roku w szkole przeprowadzane są liczne remonty. Początkiem generalnego remontu była wymiana pokrycia dachowego oraz rynien i odgromienia. W następnej kolejności wymieniane były okna w części budynku zajętej przez klasy I – III. Kolejne przedsięwzięcie sfinansowane przez gminę, to podłączenie budynku szkoły do cieplika. Z inicjatywy rodziców zaczęto adoptować pomieszczenia po niepotrzebnej już kotłowni na szatnię dla uczniów. Środki materialne na ten cel w większości pochodziły od rodziców naszej szkoły i licznych sponsorów, choć przyznać należy, że gmina także dofinansowała tę inwestycję. Szatnię oddano do użytku w kwietniu 2002 r. W 2003 roku wymieniono pozostałe okna, docieplono szkołę i położono nowe tynki oraz wyremontowano instalację centralnego ogrzewania. W kolejnych latach wymieniono w budynku szkoły wszystkie przewody elektryczne i dokonano remontu głównego wejścia.

Od 1995 r. istnieje w szkole pracownia komputerowa. Pierwsze komputery otrzymaliśmy w prezencie od Burmistrza Gminy Rawicz z okazji 30-lecia naszej placówki. 19 lutego 1999 r. – nastąpiło otwarcie pierwszej w Gminie Rawicz pracowni internetowej.

Od 1999 roku w naszej placówce rozpoczęli naukę uczniowie ze zlikwidowanych szkół w Dębnie Polskim i Szymonowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawiczu. W celu zintegrowania wszystkich uczniów organizowano w tym czasie wiele warsztatów i imprez.

W XXI w. szkoła wchodziła z licznymi remontami w celu poprawy komfortu nauczania i uczenia się. Ciągłe uzupełnianie sprzętu multimedialnego, udział w różnych projektach przyczynia się do rozwoju szkoły.

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole zaczął funkcjonować dziennik elektroniczny i nowa strona internetowa. Na początku roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej na miarę aktualnych potrzeb. Nowa sala gimnastyczna od 1 września 2018 roku służy uczniom naszej szkoły.

Kontakty zagraniczne

W ramach programu Sokrates Comenius nawiązano w 1998 r. współpracę z niemiecką szkołą Gesamtschule Berger Feld w Gelsenkirchen, która polega na wymianie uczniów, doświadczeń, dziedzictwa kulturowego, poznawaniu tradycji naszych narodów, wspomaganiu nauki języków obcych. Obecnie placówki nie prowadzą wymiany uczniów, ponieważ strona niemiecka ma za małą liczbę chętnych dzieci w odpowiednim wieku na przyjazd do Polski.

W roku szkolnym 2000/2001 nawiązano drogą internetową współpracę z placówką w Czechach. Uczniowie naszej szkoły odwiedzili swoich partnerów w Louny i zwiedzili piękne okolice tego miasta. W ramach rewizyty przedstawiciele uczniów szkoły w Louny odwiedzili swoich kolegów w Rawiczu.

SP4 brała udział w Comeniusie (2010-2012); tematyka obejmowała działania proekologiczne i zdrowy tryb życia; organizowany był wyjazd 5 osób do Hiszpanii (obserwacja działań w szkole dwujęzycznej), Irlandii Północnej, Finlandii oraz Niemiec a także  goszczenie nauczycieli z wymienionych krajów w SP4. Nauczyciele przy okazji zobaczyli funkcjonowanie szkół w krajach Europy Zachodniej. efektem bezpośrednim było wprowadzenie przedmiotu edukacja prozdrowotna w klasie czwartej.

W poprzednich latach nauczyciele współpracowali z organizacją AISEC (biuro organizacji jest w Poznaniu). Współpraca polegała na tym, że przydzielano do szkoły dwóch wolontariuszy z różnych państw np. Brazylii, Chin, Indii. Byli to studenci. Przez tydzień prowadzili w ramach j. ang. zajęcia na temat swoich państw, tj. kultury, historii, geografii. Uczniowie, nauczyciele i obcokrajowcy organizowali też lekcje kulinarne, tj. uczniowie gotowali tradycyjne brazylijskie, chińskie, indyjskie potrawy, spędzali z wolontariuszami czas popołudniami. Wolontariuszy mieliśmy u siebie 4 razy na przełomie 2014 - 2016. 3 razy nocowali w hotelu, raz u uczniów.

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy współprace z dwoma hiszpańskimi szkołami w ramach programu Erasmus+ w celu wymiany doświadczeń w ramach prowadzonego nauczania dwujęzycznego.

Osiągnięcia

Zapraszamy do przyjrzenia się naszym licznym sukcesom osiąganym w nauce i sporcie na poziomie rejonu, województwa i kraju:

a)     nauka: https://sp4.rawicz.pl/nasze-osiagniecia/nauka


b)     sport: https://sp4.rawicz.pl/nasze-osiagniecia/sport

 

Zajęcia pozalekcyjne

W naszej szkole odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne, np. dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające dla uczniów zdolnych, koła gry na instrumentach (gitara, flażolet), teatralne, geograficzne, matematyczne, zespół artystyczny Golden Dance, Szkolny Klub Wolontariatu oraz prężnie działające koło plastyczne. Szczegóły zajęć pozalekcyjnych w aktualnym roku szkolnym można przeczytać na stronie szkoły:  https://sp4.rawicz.pl/zajecia-pozalekcyjne

 

 

Dojazd


Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe