Rawicz
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu
Adres
Wały Jarosława Dąbrowskiego 1, 63-900 Rawicz
Telefon
655453553
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Mamot
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu
Opis

 

Budynek szkolny to budynek czterokondygnacyjny z dość dużymi salami lekcyjnymi i szerokimi korytarzami. Obecnie jest 18 sal lekcyjnych, w tym dwie pracownie komputerowe. Sale lekcyjne wyposażone są w projektory, a wpięciu z nich znajdują się tablice interaktywne. Na najniższej kondygnacji znajduje się świetlica szkolna i tzw. salka korekcyjna, która wyposażona jest w pomoce dydaktyczne zaspokajające potrzebę ruchu i zabawy dzieci. Dość duże sale lekcyjne zapewniają dzieciom swobodę. Na parterze większość sal przeznaczonych jest dla klas I – III. Sale na pierwszym piętrze przeznaczone są dla uczniów klas IV – VIII. Na kolejnym piętrze znajduje się biblioteka szkolna, Centrum Multimedialne, z którego chętnie korzystają uczniowie. Dzieci, które nie mają lekcji mogą korzystać z zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej, obok której znajduje się stołówka, gdzie za niewielką opłatą uczniowie mogą zjeść obiad.

Szkoła posiada w oddzielnym budynku salę gimnastyczną wyposażoną w nowy sprzęt sportowy. Uczniowie uczęszczający do szkoły mają do dyspozycji boisko szkolne, które zostało wyremontowane w roku 2014. Dzieci młodszych klas mogą spędzać aktywnie czas na placu zabaw, który powstał wraz z nowym boiskiem.

Od wielu lat w szkole organizowane są liczne imprezy cykliczne, do których należą:

pasowanie na ucznia, pasowanie na czytelnika biblioteki, Święto Pieczonej Pyry, Dzień Patrona, Święto Szkoły (Festyn z Trójką), warsztaty „3 – majmy się zdrowo”, Dzień Sportu i Dzień Dziecka, Koncert dla osób niepełnosprawnych „Swoją radość możesz znaleźć w radości innych”. W szkole realizowane są również projekty edukacyjne i programy. Należą do nich m.in.: „Program dla szkół” (warzywa i owoce w szkole, mleko w szkole), „Aktywna tablica”, programy objęte patronatem Sanepidu (m.in. „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj formę”, „Moje dziecko idzie do szkoły”), projekt „Cyfrowobezpieczni.pl”, „Wszystkie kolory świata”, „KoderJunior” – Szkoła Mistrzów Programowania, „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, „Śniadanie Daje Moc”. Nasza placówka należy do Klubu Szkół UNICEF.

Języki
angielski, niemiecki
Historia

Początki istnienia szkoły sięgają roku 1933 – wówczas to w sierpniu Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego wydało zarządzenie powołujące do życia Szkołę Powszechną nr 3 w Rawiczu. W pierwszym roku jej istnienia uczęszczało do niej 393 chłopców klas I – VI uczących się w 9 oddziałach oraz 53 uczniów (dziewczynek i chłopców) w oddziale mniejszości niemieckiej. Grono nauczycielskie wraz kierownikiem liczyło 9 osób. Okupacja hitlerowska przerwała naukę w szkole. Na nowo swą działalność pedagogiczną placówka rozpoczęła 2 maja 1945 roku. W sierpniu 1948 roku szkoła ponownie zmieniła swą siedzibę i została przeniesiona do budynku zajmowanego przez gimnazjum i liceum przy ulicy Wały Batorego (obecnie ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego). Jest to duży, piętrowy budynek zbudowany z czerwonej cegły w latach 1903-1906, znajdujący się w północno-zachodniej części Rawicza, poza plantami okalającymi stare miasto. Znajduje się on pod nadzorem konserwatora zabytków.

W oddzielnym budynku mieści się sala gimnastyczna, która po przeprowadzonym w 1998 roku remoncie oraz rozbudowie zaplecza socjalno-magazynowego spełnia niezbędne warunki do prowadzenia zajęć sportowych. W dobudowanym zapleczu o łącznej powierzchni 110 m2 znajdują się dwie szatnie, dwie łazienki, magazyn sprzętu, pokój nauczycielski oraz pomieszczenie gospodarcze. W 2017r. zakończony został kolejny remont sali gimnastycznej, który obejmował remont dachu, wymianę okien, odnowienie sali gimnastycznej oraz zaplecza.

W roku 2014r. po generalnym remoncie oddano do użytku nowe boisko sportowe, bieżnię oraz plac zabaw, z którego chętnie korzystają młodsi uczniowie.

Obecnie szkoła jest szkołą ośmioklasową, do której uczęszcza 399 uczniów. Na chwilę obecną w szkole pracuje 41 nauczycieli oraz 7 osób administracji i obsługi.Zajęcia pozalekcyjne


Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wspomagających ich rozwój oraz w zajęciach rozwijających zdolności i umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych, których oferta jest bardzo szeroka. W placówce prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne oraz zajęcia artystyczne, kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe, wśród których każdy uczeń znajdzie coś dla siebie.

Dojazd

Osiągnięcia

Nasi uczniowie mogą poszczycić się wieloma sukcesami odniesionymi w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych. Młodzi sportowcy rok rocznie zajmują czołowe miejsca w punktacji ogólnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz w punktacji na najlepiej usportowioną szkołę. W roku szkolnym 2016/2017 zajęliśmy III miejsce w punktacji ogólnej rawickiego Powiatowego SZS, a klasyfikacji województwa wielkopolskiego zajęliśmy 49 miejsce na 713 szkół.

Szkoła może poszczycić się uczniami, którzy uzyskali wyróżnienie oraz tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego oraz finalistami Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła z klasą”, "Szkoła Promująca Zdrowie", „Zaczytana Szkoła”, Dyplom Honorowy PTTK jako wyraz szczególnego uznania za pomoc i współdziałanie.

Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła jest przygotowana do przyjęcia sześciolatków.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe