Rawicz
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu
Adres
Mickiewicza 16, 63-900 Rawicz
Telefon
655452741
Fax
655467213
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu
Opis

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu to nie tylko instytucja oświatowa. To przede wszystkim obiekt i ludzie przyjaźni dzieciom i rodzicom, którzy aktywnie uczestniczą w  jej życiu.

Obecnie w placówce uczy się ponad trzysta dzieci w 15 oddziałach, w tym w trzech sportowych. Klasy sportowe realizują program koszykówki dla dziewcząt i piłki nożnej dla chłopców. Zajęcia odbywają się w  budynku szkoły, a także  na basenie i w sali sportowej przy ulicy Kopernika. Placówka dysponuje 9 salami lekcyjnymi,  świetlicą, biblioteką, salą komputerową i salką multimedialną. Zajęcia sportowe odbywają się w salce gimnastycznej i na boiskach „Orlik”.  Uczniami opiekują się nauczyciele, wychowawcy świetlicy, pedagog i pielęgniarka szkolna.W szkole aktywnie działa Samorząd Szkolny. 

Od 2010 roku placówka należy do Klubu Szkół UNICEF. W szkole realizowane są liczne programy m.in. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Trzymaj formę”, „Aktywna Tablica”, „Cyfrowa Szkoła”. Uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych np. „Lepsza Szkoła”, „Ortograffiti”.

Języki
angielski, niemiecki
Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych wspomagających rozwój uczniów m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne.

Ponadto oferuje zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i zainteresowania m.in chóry „Perełeczki Jedyneczki” (kl. I – III) i „Jedyneczka (kl. IV-VI), kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe.

Dojazd

Historia

Budynek  obecnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawiczu pamięta rok 1863, taka bowiem data widnieje na zegarze umieszczonym nad głównym wejściem do budynku. W 1920 roku ulokowano w nim sześcioklasową Szkołę Wydziałową. W roku 1933 nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu placówki. Przy ulicy Mickiewicza 16 powstała szkoła koedukacyjna o nazwie - Publiczna Szkoła Powszechna nr 1, III stopnia. Do ostatnich dni września 1939 roku szkoła rozwijała swą bazę dydaktyczną, jednak lata okupacji zniszczyły dorobek szkoły (meble, materiały dydaktyczne, dokumentację oraz sale lekcyjne). Po zakończeniu działań wojennych budynek otworzył swoje podwoje dla uczniów 22 lutego 1945 roku. Już w maju tegoż roku w szkole rusza kurs oświaty dorosłych, którego celem jest umożliwienie zdobycia wykształcenia w zakresie siedmiu klas wszystkim tym, którym wojna taką możliwość odebrała. Powstaje Szkoła Podstawowa nr 1 dla Pracujących.

1 września 1964 roku placówka wzbogaciła się o cztery izby lekcyjne oraz świetlicę z zapleczem kuchennym. Wszystko to za sprawą zaadaptowania budynku po byłej loży masońskiej. W ramach reformy szkolnictwa od roku 1966/1967 szkoła rozpoczęła realizację ośmioletniego obowiązku szkolnego.

15 grudnia 1973 roku w progach szkoły „pod zegarem” odbyła się niecodzienna uroczystość. Składając hołd największemu polskiemu poecie Adamowi Mickiewiczowi, młodzież obrała go na swego patrona i nazwała szkołę jego imieniem. W rocznicę tego ważnego wydarzenia, dokładnie 14 grudnia 1974 roku placówka otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

Z dniem 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa numer 1 o strukturze organizacyjnej klas I -VIII została przekształcona w sześcioletnią Szkołę Podstawową numer 1 o strukturze organizacyjnej klas I -VI.

11 grudnia 2009 rok, to bardzo ważna data w historii szkoły. Tego dnia otwarto zespół boisk w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”, któremu nadano imię Tadeusza Konata.

W 2013 roku szkoła uzyskała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, dzięki czemu należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia.

W wyniku reformy oświaty w 2017 roku placówka została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową.
Osiągnięcia

Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach na różnych etapach, od szkolnych po ogólnopolskie.  

Pięcioro uczniów uzyskało tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych: Humanistycznym, Matematycznym, Przyrodniczym.

Placówka jako pierwsza w Wielkopolsce uzyskała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła posiada również certyfikaty „Szkoła Odkrywców Talentów” i „Szkoła w Ruchu”.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe