Rawicz
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi
Adres
Zielona Wieś 72, 63-900 Rawicz
Telefon
655451226
Fax
655451226
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Karolina Lipowczyk
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Sprzątanie świata
  • Bieg po zdrowie
  • Dzień sukcesów
  • Wycieczka w PSP w Rawiczu
  • Palenie żuru
Opis
Szkoła znajduje się w centrum Zielonej Wsi.Posiada 9 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, gabinet logopedy, pedagoda, gabinet higienistki szkolnej, bibliotekę szkolną, świetlicę oraz zaplecze kuchenne. Placówka połączona jest z kompleksem sportowym Orlik oraz placem zabaw. Obecnie do szkoły uczęszcza 175 uczniów. Od 2017r. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich razem z Przedszkolem tworzy Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zielonej Wsi , w którym funkcję dyrektora pełni mgr Karolina Lipowczyk. Obecnie w placówce jest zatrudnionych 18 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi.
Szkoła kładzie szczególny nacisk na profilaktykę i bezpieczeństwo uczniów. Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania na różnych zajęciach między innymi: kółko teatralne, matematyczne,,przyrodnicze, kulinarne, chórek, wolontariat, kółko "Baw się i ucz". Oprócz tego uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych , terapeutycznych i logopedycznych. Do szkolnego kalendarza na stałe wpisały się takie imprezy jak: Hazy- turniej piłki nożnej; Jasełka dla społeczności; Tydzień Zdrowia Psychicznego; Palenie żuru; Mikołajki; Dzień dziecka. 
Podczas całego roku szkolnego zachęcamy dzieci do udziału w licznych konkursach wewnętrznych jak i również zewnętrznych. Szkoła bierze udział       w programach: Komponent mleczny, Komponent owocowo- warzywny, Trzymaj formę, Innowacjach , Rawicka Akademia Wiedzy.
Języki
niemiecki, angielski
Kontakty zagraniczne
brak
Sześciolatek w pierwszej klasie
klasy wyposażone w pomoce dydaktyczne dla sześciolatków
Dojazd
autobus szkolny
Historia
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi została założona w 1863 roku. W 1969 r. otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi. W 2012r. powstał kompleks boisk sportowych "Orlik 2012". W 2013r. Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi została rozbudowana. Od 01 stycznia 2017r. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich, Przedszkole w Zielonej Wsi, Przedszkole w Ugodzie zostało przekształcone w Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zielonej Wsi.
Zajęcia pozalekcyjne
Do pozalekcyjnych zajęć należą: kółko matematyczne,przyrodnicze,języka angielskiego, kółko teatralno- artystyczne, kółko języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia logopedyczne.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe