Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56

Adres
ul.Śniadeckich , 60-774 Poznań
Telefon
61-8658683
Fax
61-8658214
E-mail
zshkor@zsh.edu.pl
Strona www
http://www.zsh.edu.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Jesteśmy jedną z nielicznych placówek oświatowych w Poznaniu, które mogą poszczycić się ponad 90-letnią tradycją. "Handlówka" to szkoła, której nasze miasto zawdzięcza wielu światłych obywateli. Od lat Zespół Szkół Handlowych utrzymuje wysoki poziom nauczania, proponując swoim uczniom wszechstronny rozwój. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do egzaminów, rozwijali swoje zainteresowania, pasje, aby dobrze i bezpiecznie czuli się w naszej szkole i chętnie do niej powracali. W skład Zespołu Szkół Handlowych wchodzą: Technikum Ekonomiczno - Handlowe, XXXI Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4. W XXXI Liceum Ogólnokształcącym proponujemy naukę w trzech profilach; oddział A- klasa zarządzania kryzysowego tzw. ratowniczo-pożarnicza i bezpieczeństwa ludności, oddział B - to oddział porządku publicznego tzw. klasa policyjna i klasa C- klasa kosmetyczna. W Technikum Ekonomiczno - Handlowym istnieje możliwość kształcenia w zawodach, tj. : technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji turystyki, technik eksploatacji portów i terminali, technik reklamy, technik spedytor, technik lotniskowych służb operacyjnych. Natomiast Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 kształci w zawodach: sprzedawca, magazynier - logistyk, kelner oraz pracownik obsługi hotelowej. Reforma szkolnictwa wprowadzając nowe metody kształcenia wymusiła przebudowę bazy dydaktycznej szkoły. W tym celu unowocześniono kompleks biblioteczny tworząc w nim pokój pracy twórczej nauczyciela wyposażony w środki dydaktyczne i stanowisko komputerowe z łączem internetowym. W czytelni stworzono uczniowskie stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, a księgozbiór biblioteki wzbogacono we wszystkie podręczniki zalecane przez nauczycieli. W bibliotece powstało Centrum Multimedialne sfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które wyposażono w 16 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Mamy też pracownie komputerowe z samodzielnymi stanowiskami komputerowymi.. Szkoła w ostatnich latach zrealizowała kilkanaście projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które to zapewniły poszerzenie bazy dydaktycznej o szesnaście tablic multimedialnych, zmodernizowanie sali dla korelacji umiejętności międzyprzedmiotowych w zakresie kształcenia bloku zawodowego, sale do nauki języka obcego; wzbogacono środki dydaktyczne o nowe publikacje, rzutniki, tablice flipcharty oraz dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego . Baza sportowa szkoły to sale gimnastyczne (w tym sala do nauki samoobrony wyposażona w maty i worki bokserskie), siłownia oraz boisko sportowe. Uczniowie klas policyjnych i ratowniczo- pożarniczych uczęszczają w klasie II na zajęcia pływania na poznańskich Termach Maltańskich. Nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym.