Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Adres
os. Czecha 59, 61-288 Poznań
Telefon
61 8776058
Fax
61 8776058
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Marek Kordus
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi tworzy wraz z XVII Liceum Ogólnokształcącym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera. Jesteśmy jedyną szkołą w Wielkopolsce oferującą naukę w klasach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, które objęte są patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce. Patronat ten zapewnia prowadzenie zajęć przez nauczycieli z Hiszpanii i nagrody dla najlepszych uczniów, natomiast naturalną konsekwencją wyboru nauki przez dwa lata (w klasie 7 i 8) w klasie dwujęzycznej jest kontynuowanie nauki w klasie dwujęzycznej w XVII Liceum Ogólnokształcącym. Po ukończeniu sześcioletniego cyklu nauki języka i przedmiotów w języku hiszpańskim istnieje możliwość zdania dodatkowych egzaminów i uzyskania oprócz polskiego również hiszpańskiego świadectwa dojrzałości. Stworzyliśmy bardzo dobre warunki ku temu, by również najmłodsi członkowie naszej społeczności szkolnej czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie. Świetnie wyposażone sale lekcyjne edukacji wczesnoszkolnej oraz nowe pomieszczenie świetlicy zachęcają do dobrej nauki. Posiadamy tytuł „Szkoły z klasą”, przygotowywaliśmy też projekty w programie „Uczniowie z klasą”. Teatr szkolny wygrywa przeglądy teatralne, sami również organizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinom AMICI "Ratajski Przegląd Teatrów - Nocą z AMICI" - przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzimy szereg przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym. Samorząd uczniowski organizuje i włącza się w wiele przedsięwzięć o charakterze charytatywnym. Uczniowie mogą uczestniczyć w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych i wycieczkach. Szkołę wyróżnia: nowoczesna baza - dwie pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym; pracownia multimedialna przeznaczona na lekcje różnych przedmiotów; kompleks obiektów sportowych z salami gimnastycznymi, siłownią, salą do aerobiku, kortem tenisowym, trzema boiskami w tym jednym pokrytym sztuczną nawierzchnią, ponadstumetrową bieżnią o sztucznej nawierzchni, dwoma boiskami do siatkówki plażowej; bardzo dobre wyposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce naukowe (m.in. tablice interaktywne i dostęp do Internetu); wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna; szeroka oferta kół zainteresowań i zajęć sportowych; otwartość na potrzeby i problemy uczniów. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Każdy uczeń otrzymuje osobną szafkę na ubrania i przybory. Lekcje trwają w godz. 8:00 – 15:25.
Języki
angielski, hiszpański, niemiecki
Historia
  • Wrzesień 1991 r. – pierwsi uczniowie rozpoczynają naukę w szkole podstawowej.
  • Wrzesień 1992 r. - powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 obejmujący SP nr 47 i XVII LO.
  • Czerwiec 2001 r. – w związku z reformą oświaty ostatni uczniowie szkoły podstawowej kończą w niej naukę.
  • Wrzesień 2003 r. – pod patronatem Ambasady Hiszpanii powstaje pierwsza klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim.
  • 12 marca 2004 r. – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 otrzymuje imię ks. prof. Józefa Tischnera.
  • Kwiecień 2013 r. – szkoła uzyskuje tytuł „Szkoły Roku z Językiem Hiszpańskim” w Polsce.
  • Wrzesień 2017 r. - w związku z reorganizacją systemu oświaty szkoła podstawowa rozpoczyna ponownie swoją działalność, tym razem jako Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi.
  • Listopad 2017 r. - obchodzimy jubileusz 25-lecia istnienia ZSO nr 4
Dojazd
Aktualnie (marzec 2023) tramwaje: nr 1, 18. Autobusy: nr 152, 154, 162, 166, 184, 190, 196, niedaleko również: 181, 431, 432, 435, 501, 502, 511, 512, 560, 561. Z przesiadką na tramwaj na Franowie: 425.
Kontakty zagraniczne
  • Städtische Gesamtschule Troisdorf – Europaschule - Niemcy (Troisdorf)
  • Colegio Hirukide - Tolosa (Hiszpania)
Drzwi otwarte
18 marca 2023 r. o godz. 10.
Pliki do pobrania
Klauzula - dane osobowe w rekrutacji do SP