Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej
Informator Informator dla Rodziców uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę w oddziale dwujęzycznym w klasie VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/22
Terminy rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022
Wniosek Rok szkolny 2021/2022