Systemowa obsługa rekrutacji
Poznań
Nazwa Plik Opis
Zarządzenie Prezydenta
Załącznik do Zarządzenia Prezydenta
Informator
Potwierdzenie woli
Wniosek do SP93
IV klasa SP - wniosek o przeniesienie
VII klasa SP - wniosek o przeniesienie
VII klasa SP - wniosek do klas dwujęzycznych
Oświadczenie nr 1 - oddział dwujęzyczny
Oświadczenie nr 2 - oddział dwujęzyczny
Oświadczenie nr 3 - oddział dwujęzyczny
Oświadczenie nr 4 - oddział dwujęzyczny