Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Wniosek do klasy VII dwujęzycznej
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych
Wykaz szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2024/2025 planuje się uruchomienie oddziałów dwujęzycznych w klasach VII
Informator dla Rodziców uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę w oddziale dwujęzycznym w klasie VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025
Jak podpisać elektronicznie wniosek - instrukcja
Oświadczenie rodziców - klasy VII dwujęzyczne
Potwierdzenie woli rodziców