Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik
Wykaz szkół biorących udział w rekrutacji uzupełniającej do klasy VII dwujęzycznej
Wniosek klasa 7 dwujęzyczna
Terminy rekrutacji- klasy siódme dwujęzyczne
Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2023/2024 naukę w szkole podstawowej w klasie VII dwujęzycznej
Oświadczenia - klasy VII dwujęzyczne
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy VII dwujęzycznej w szkole podstawowej