Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Potwierdzenie woli zapisu na dyżur wakacyjny Potwierdzenie woli zapisu na dyżur wakacyjny wypełnić należy wyłącznie w przypadku zapisu dziecka do przedszkola innego, niż macierzyste
Pismo do Rodziców- Dyżur wakacyjny w przedszkolach-terminy i zasady zapisów
Formularz zapisu dziecka na Dyżur do przedszkola innego, niż macierzyste
Jak podpisać elektronicznie wniosek - instrukcja
Harmonogram dyżuru – przedszkolaPDF
Harmonogram dyżuru - oddziały przedszkolne w SP PDF
Pismo do Rodziców- dyżur wakacyjuny w 2024 r.
Instrukcja dla rodziców