Poznań
Poznań
Aktualności

Dyżur wakacyjny- przypomnienie zasad

04-06-2024

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisów na dyżur wakacyjny Wydział Oświaty ponownie informuje:

Przedszkole Macierzyste ( to, do którego obecnie uczęszcza dziecko).:

  1. zapisy do przedszkola macierzystego odbywają się wyłącznie poprzez stronę NABÓR  https://nabor.pcss.pl/poznan/dyzurywakacyjne/
  2. nie ma konieczności zanoszenia formularza w wersji papierowej do przedszkola macierzystego,
  3. Rodzice w przedszkolu macierzystym nie składają potwierdzenia woli przyjęcia ( złożony w systemie formularz jest wystarczającą forma zapisu dziecka na dyżury),

Przedszkole inne, niż macierzyste:

  1. Rodzic ma prawo zapisać dziecko na czas, gdy macierzyste przedszkole jest zamknięte do innej placówki,
  2. Formularz zapisu jest dostępny na stronie NABÓR w wersji PDF,
  3. Wypełniony formularz rodzic zanosi do wybranej placówki (jeśli chce złożyć formularz w kilku przedszkolach, to dla każdego musi być wypełniony osobny dokument i zaniesiony do przedszkola),
  4. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola na dyżur rodzic składa potwierdzenie woli – brak złożenia tego dokumentu oznacza rezygnacje z miejsca.
  5. Terminy są umieszczone na stronie NABÓR / Pismo do Rodziców- Dyżur wakacyjny w przedszkolach-terminy i zasady zapisów/

 

 

Informacja

23-05-2024

Szanowni Państwo,

termin 24.07 -26.07 dotyczy jedynie Przedszkola nr 85. Dla pozostałych placówek mających dyżur w lipcu obowiązuje termin 22.07-26.07

Informacja

15-05-2024

Szanowni Rodzice,

w zakładce Dokumenty umieszczono pismo dotyczące terminów i zasad zapisu dziecka na Dyżur wakacyjny w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024.

Możliwość zapisu dziecka do przedszkola macierzystego poprzez system NABÓR będzie uruchomiona od 22 maja 2024 r.