Powiat słupecki
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Słupecki
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy pl.Szkolny 1, 62-400 Słupca 67 77/105
1A /1 15 15/52
1A/2 15 29/59
1B 15 18/61
1C OPW 22 15/39
Technikum Nr 1 Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca 60 61/122
1 B - technik ekonomista FOTOGRAFIA I WIDEOFILMOWANIE 15 13/60
1 B - technik reklamy FOTOGRAFIA I WIDEOFILMOWANIE 15 20/73
1 P - technik logistyk KLASA MUNDUROWA POLICYJNA 15 20/78
1 P - technik spedytor KLASA MUNDUROWA POLICYJNA 15 8/66
Technikum Nr 2 ul. Kopernika 11 A, 62-400 Słupca 60 31/57
Technik informatyk 15 7/25
Technik elektryk 15 6/28
Technik mechatronik 15 8/30
Technik pojazdów samochodowych 15 10/21
Technikum im. W. Witosa w Strzałkowie ul. Górna 12, 62-420 Strzałkowo 30 22/58
Technik architektury krajobrazu 10 4/32
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 10 7/11
Technik żywienia i usług gastronomicznych 10 11/37
Technikum im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 30 31/65
Technik teleinformatyk 10 9/29
Technik organizacji turystyki 10 11/43
Technik geodeta 10 11/36
Branżowa Szkoła I stopnia w Słupcy ul. Kopernika 11 A, 62-400 Słupca 30 59/102
Kierowca mechanik 8 5/26
Elektromechanik pojazdów samochodowych 8 4/24
Klasa wielozawodowa 14 50/80
Branżowa Szkoła I stopnia im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 30 40/49
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 15 14/24
Klasa wielozawodowa 15 26/35