Powiat Słupecki
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Słupca
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy pl.Szkolny 1, 62-400 Słupca 164 0/0
1A Politechniczno-ekonomiczna 52 0/0
1B Medyczno-przyrodnicza 50 0/0
1C Turystyczno-społeczna 0 0/0
1D Humanistyczno-psychologiczna 62 0/0
1E Lingwistyczno-teatralna 0 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 34 0/0
Profil Humanistyczno-przyrodniczy 19 0/0
Profil ścisły 15 0/0
Technikum Nr 1 Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca 222 0/0
1A - technik ekonomista BUSINESS ENGLISH Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W OBSŁUDZE KILENTA I KONTRAHENTA ZAGRANICZNEGO 20 0/0
1A - technik rachunkowości BUSINESS ENGLISH Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W OBSŁUDZE KILENTA I KONTRAHENTA ZAGRANICZNEGO 10 0/0
1L - technik logistyk klasa mundurowa policyjna 64 0/0
1S - technik spedytor klasa mundurowa policyjna 48 0/0
1R - technik reklamy FOTOGRAFIA I WIDEOFILMOWANIE 48 0/0
1Ż - technik żywienia i usług gastronomicznych SZTUKA ZDOBIENIA POTRAW 32 0/0
Technikum Nr 2 ul. Kopernika 11 A, 62-400 Słupca 100 0/0
Technik informatyk 34 0/0
Technik elektryk 17 0/0
Technik mechatronik 30 0/0
Technik pojazdów samochodowych 19 0/0
Technikum im. W. Witosa w Strzałkowie ul. Górna 12, 62-420 Strzałkowo 120 0/0
Technik architektury krajobrazu 30 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 30 0/0
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 30 0/0
Technik budownictwa 30 0/0
Technikum im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 75 0/0
Technik organizacji turystyki 22 0/0
Technik teleinformatyk 32 0/0
Technik geodeta 21 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Słupcy ul. Kopernika 11 A, 62-400 Słupca 120 0/0
Kierowca mechanik 15 0/0
Elektromechanik pojazdów samochodowych 15 0/0
Klasa wielozawodowa 90 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 60 0/0
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 15 0/0
Klasa wielozawodowa 45 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w SOSW Wojska Polskiego 13, 62-400, Słupca 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia 0 0/0
Przysposabiająca do Pracy w SOSW Wojska Polskiego 13, 62-400, Słupca 0 0/0
Przysposabiająca do Pracy 0 0/0