Powiat Słupecki
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Słupca
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy pl.Szkolny 1, 62-400 Słupca 144 37/78
1A Politechniczno-ekonomiczna 30 9/36
1B Medyczno-przyrodnicza 30 10/37
1C Turystyczno-społeczna 30 3/39
1D Humanistyczno-psychologiczna 30 12/56
1E Lingwistyczno-teatralna 24 3/30
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 30 8/22
Profil Humanistyczno-przyrodniczy 15 6/21
Profil ścisły 15 2/15
Technikum Nr 1 Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca 150 73/123
1A - technik ekonomista BUSINESS ENGLISH Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W OBSŁUDZE KILENTA I KONTRAHENTA ZAGRANICZNEGO 15 5/48
1A - technik rachunkowości BUSINESS ENGLISH Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W OBSŁUDZE KILENTA I KONTRAHENTA ZAGRANICZNEGO 15 2/40
1L - technik logistyk klasa mundurowa policyjna 30 26/82
1S - technik spedytor klasa mundurowa policyjna 30 15/75
1R - technik reklamy FOTOGRAFIA I WIDEOFILMOWANIE 30 17/73
1Ż - technik żywienia i usług gastronomicznych SZTUKA ZDOBIENIA POTRAW 30 8/49
Technikum Nr 2 ul. Kopernika 11 A, 62-400 Słupca 60 25/56
Technik informatyk 15 9/32
Technik elektryk 15 2/25
Technik mechatronik 15 10/30
Technik pojazdów samochodowych 15 4/26
Technikum im. W. Witosa w Strzałkowie ul. Górna 12, 62-420 Strzałkowo 120 15/42
Technik architektury krajobrazu 30 4/24
Technik żywienia i usług gastronomicznych 30 3/18
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 30 4/11
Technik budownictwa 30 4/15
Technikum im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 60 14/37
Technik organizacji turystyki 30 4/23
Technik teleinformatyk 15 5/16
Technik geodeta 15 5/26
Branżowa Szkoła I stopnia w Słupcy ul. Kopernika 11 A, 62-400 Słupca 90 19/44
Kierowca mechanik 15 3/14
Elektromechanik pojazdów samochodowych 15 0/9
Klasa wielozawodowa 60 16/32
Branżowa Szkoła I stopnia im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 30 17/24
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 15 3/6
Klasa wielozawodowa 15 14/21
Branżowa Szkoła I stopnia w SOSW Wojska Polskiego 13, 62-400, Słupca 16 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia 16 0/0
Przysposabiająca do Pracy w SOSW Wojska Polskiego 13, 62-400, Słupca 16 0/0
Przysposabiająca do Pracy 16 0/0