Powiat skarżyski
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych

Adres
Oseta Wasilewskiego 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon
41 25 11 834
E-mail
zssu.skarzysko@gmail.com
Strona www
www.zssuskarzysko.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej jest publiczną szkołą średnią prowadzącą kształcenie w następujących typach szkół: Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3, Technikum Nr 3. Szkoła istnieje od 1974 roku. W ciągu tego czasu przechodziła wiele zmian, jednak niezmiennym i najważniejszym jej celem było i nadal pozostaje kształcenie młodego pokolenia w duchu poszanowania narodowej tradycji i historii oraz przygotowywanie go do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych lub wyposażenie w umiejętności zawodowe przydatne w dorosłym życiu. Zakorzenienie w tradycji nie hamuje jednak naszych dążeń postępowych. Jesteśmy szkołą na wskroś nowoczesną, starającą łączyć się najlepsze nasze tradycje z wymaganiami, które nakłada na nas współczesność.


Siedziba Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych znajduje się w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Wasilewskiego 5. Budynek ma trzy kondygnacje o łącznej powierzchni użytkowej 2749,32 m2.


W budynku znajduje się:

-6 klasopracowni, w tym:

a) pracownia gastronomiczna,

b) pracownia fryzjerska,

c) pracownia kosmetyczna,

d) pracownia mechaniczna wyposażona w 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem, projektor multimedialny i ekran.

e) 24-stanowiskowa pracownia komputerowa z oprogramowaniem

f) pracownia projektowania graficznego wyposażona w 15 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, 15 tabletów graficznych

oraz tablicę multimedialną i projektor.

-12 sal lekcyjnych - każda wyposażona w projektor i ekran lub tablicę multimedialną,

-sala gimnastyczna,

-świetlica,

-biblioteka,

-gabinet pedagoga szkolnego,

-gabinet psychologa szkolnego,

-gabinet pielęgniarki szkolnej,

-zaplecze administracji szkolnej.