Powiat skarżyski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
Zespół szkół
Adres
Oseta Wasilewskiego 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon
41 25 11 834
E-mail
Strona www
Dyrektor
Halina Sieczka
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
Opis

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 trwa trzy lata. Świadectwo ukończenia szkoły uczeń otrzymuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów oraz przystąpieniu do egzaminu zawodowego. Nauka przedmiotów teoretycznych ogólnokształcących odbywa się w szkole. Przedmioty zawodowe realizowane są na kursach zawodowych dokształcających realizowanych w Rzemieślnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Kielcach. Praktyki zawodowe realizowane są w prywatnych zakładach pracy na podstawie umowy o pracę.


Obecnie w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 kształci się 101 uczniów w następujących zawodach:

- cukiernik,

- fryzjer,

- kucharz,

- operator obrabiarek skrawających,

- stolarz,

- sprzedawca,

- elektromechanik pojazdów samochodowych,

- monter sieci i instalacji sanitarnych,

- mechanik pojazdów samochodowych.

Oferta
Koła zainteresowań

Koło recytatorsko-polonistyczne

Sekcja plastyczno-fotograficzna

Klub ekologiczny

Klub krwiodawców

SKS

Współpraca z pracodawcami
Współpracujemy z pracodawcami z terenu powiatu skarżyskiego i spoza powiatu w ramach zajęć praktycznych.
Zajęcia pozalekcyjne
Prowadzone są w ramach realizowanych projektów unijnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dojazd
Szkoła znajduje się blisko dworca PKP, przystanku dla busów i przystanku MKS.
Współpraca z uczelniami wyższymi
Współpracujemy z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Adres email IODO
izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl
Telefon IODO
41 39 53 053
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego ul. Oseta Wasilewskiego 5 26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon jednostki przetwarzającej dane
41 25 11 834
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sekretariat@zssuskarzysko.pl
Pliki do pobrania
Regulamin rekrutacji