Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 3
Zespół szkół
Adres
Oseta Wasilewskiego 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon
41 25 11 834
E-mail
Strona www
Dyrektor
Halina Sieczka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Pracownia fryzjerska
 • Pracownia fryzjerska
 • Pracownia fryzjerska
 • Pracownia kosmetyczna
 • Pracownia kosmetyczna
 • Zajęcia mechaniczne
 • Pracownia mechaniczna
 • Pracownia gastronomiczna
 • Pracownia gastronomiczna
 • Pracownia grafiki i poligrafii
Opis

  Nauka w Technikum Nr 3 trwa pięć lat. Tytuł technika uczeń zdobywa po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu zawodowego (należy zdać egzaminy z zakresu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie). Zakres kształcenia ogólnego jest taki sam jak w liceach ogólnokształcących (przygotowuje do zdawania matury w rozszerzonym zakresie z wybranego przedmiotu).

  Obecnie w Technikum Nr 3 kształci się 286 uczniów w następujących zawodach:

  - technik pojazdów samochodowych,

  - technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetyka i wizaż,

  - technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka,

  - technik grafiki i poligrafii cyfrowej z innowacją tworzenie stron internetowych.   Oprócz powyższych zawodów w ofercie Technikum Nr 3 znajdują się także:

  - technik usług kelnerskich,

  - technik organizacji turystyki,

  - technik procesów drukowania.

  Oferta
  Koła zainteresowań

  Koło recytatorsko-polonistyczne

  Sekcja plastyczno-fotograficzna

  Klub ekologiczny

  Klub krwiodawców

  SKS

  Współpraca z pracodawcami
  Współpracujemy z pracodawcami z terenu powiatu skarżyskiego i spoza powiatu w ramach zajęć praktycznych i praktyk. zawodowych.
  Zajęcia pozalekcyjne
  Prowadzone są w ramach realizowanych projektów unijnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć przygotowujących do matury.
  Dojazd
  Szkoła znajduje się blisko dworca PKP, przystanku dla busów i przystanku MKS.
  Współpraca z uczelniami wyższymi
  Współpracujemy z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  Adres email IODO
  izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl
  Telefon IODO
  41 39 53 053
  Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
  Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego ul. Oseta Wasilewskiego 5 26-110 Skarżysko-Kamienna
  Telefon jednostki przetwarzającej dane
  41 25 11 834
  E-mail jednostki przetwarzającej dane
  zssu.skarzysko@gmail.com
  Osiągnięcia

  III miejsce wśród techników ze Skarżyska-Kamiennej  w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników w roku 2023.

  Pliki do pobrania
  Regulamin rekrutacji