Powiat kwidzyński
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Kwidzyński
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ul.Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn 249/434
I A Biologiczno - chemiczna 27/116
I B Matematyczno - fizyczna 38/124
I C Matematyczno - geograficzna 24/170
I D Prawniczo - językowa 60/217
I E Psychologiczno - pedagogiczny 75/239
I F Humanistyczna 25/160
II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ul.Słoneczna 2, 82-500, Kwidzyn 96/300
A. matematyczno-ekonomiczny 33/156
B. biologiczno-chemiczny 39/116
C. dziennikarsko-prawny 24/168
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ul.Słoneczna 2, 82-500, Kwidzyn 80/124
D. Sportowy-piłka ręczna 23/41
E. Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla służb mundurowych 57/108
Technikum Nr 1 w Kwidzynie ul.Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn 133/394
Technik informatyk 53/154
Technik logistyk 61/285
Technik rachunkowości 19/174
Technikum Nr 2 w Kwidzynie ul.Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn 48/211
1TG-Technik żywienia i usług gastronomicznych 29/135
1TH-Technik hotelarstwa 13/133
1TP-Technik papiernictwa 6/70
Technikum Nr 3 w Kwidzynie ul.Staszica 25, 82-500 Kwidzyn 58/155
TM- technik mechatronik 20/94
TE- technik elektryk 22/86
TEE- technik elektronik 6/75
TU- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 10/76
Technikum w Prabutach ul.Szkolna 4, 82-550 Prabuty 8/31
1 Technik automatyk 6/21
1 Technik handlowiec 2/14
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Kwidzynie ul.Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn 38/115
1K-Kucharz 8/57
1C-Cukiernik 9/64
1WZ-Wielozawodowy (młodociany pracownik) 21/44
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie ul.Staszica 25, 82-500 Kwidzyn 48/97
1m - Mechatronik 9/59
1 mp - Mechanik pojazdów samochodowych 14/45
1s - Stolarz 5/29
1mz - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 4/30
1 ms - Mechanik pojazdów samochodowych (młodociany pracownik) 10/19
1w - Wielozawodowa (młodociany pracownik) 6/14
Branżowa Szkoła I Stopnia w Prabutach ul.Szkolna 4, 82-550 Prabuty 7/17
1 Kierowca mechanik 4/10
1 Wielozawodowa (młodociany pracownik) 3/8