Powiat kwidzyński
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Kwidzyński
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ul.Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn 0/0
I A Biologiczno - chemiczna 0/0
I B Matematyczno - fizyczna 0/0
I C Matematyczno - geograficzna 0/0
I D Prawniczo - językowa 0/0
I E Psychologiczno - pedagogiczny 0/0
II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ul.Słoneczna 2, 82-500, Kwidzyn 0/0
A.Matematyczno- ekonomiczna 0/0
B. Biologiczno- chemiczna 0/0
C. Humanistyczno-językowa z edukacją medialną 0/0
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ul.Słoneczna 2, 82-500, Kwidzyn 0/0
D. Sportowy- piłka ręczna 0/0
E. Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla służb mundurowych 0/0
Technikum Nr 1 w Kwidzynie ul.Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn 0/0
Technik informatyk 0/0
Technik logistyk 0/0
Technik rachunkowości 0/0
Technik reklamy 0/0
Technikum Nr 2 w Kwidzynie ul.Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn 0/0
1TG - Technik żywienia i usług gastronomicznych 0/0
1TH - Technik hotelarstwa 0/0
1TP - Technik papiernictwa 0/0
Technikum Nr 3 w Kwidzynie ul.Staszica 25, 82-500 Kwidzyn 0/0
1TM - Technik mechatronik 0/0
1TE - Technik elektryk 0/0
1TEE - Technik elektronik 0/0
1TU - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/0
Technikum w Prabutach ul.Szkolna 4, 82-550 Prabuty 0/0
1 Technik automatyk 0/0
1 Technik handlowiec 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Kwidzynie ul.Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn 0/0
1K - Kucharz 0/0
1C - Cukiernik 0/0
1WZ - Wielozawodowy (młodociany pracownik) 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie ul.Staszica 25, 82-500 Kwidzyn 0/0
1m - Mechatronik 0/0
1 mp - Mechanik pojazdów samochodowych 0/0
1s - Stolarz 0/0
1mz - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 0/0
1 ms - Mechanik pojazdów samochodowych (młodociany pracownik) 0/0
1w - Wielozawodowa (młodociany pracownik) 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia w Prabutach ul.Szkolna 4, 82-550 Prabuty 0/0
1 Kierowca mechanik 0/0
1 Wielozawodowa (młodociany pracownik) 0/0