Powiat kwidzyński
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Kwidzyński
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ul.Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn 52/82
I A Biologiczno - chemiczna 3/20
I B Matematyczno - fizyczna 11/21
I C Matematyczno - geograficzna 5/24
I D Prawniczo - językowa 14/41
I E Psychologiczno - pedagogiczny 19/45
II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ul.Słoneczna 2, 82-500, Kwidzyn 13/48
A.Matematyczno- ekonomiczna 5/22
B. Biologiczno- chemiczna 6/14
C. Humanistyczno-językowa z edukacją medialną 2/27
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ul.Słoneczna 2, 82-500, Kwidzyn 20/24
D. Sportowy- piłka ręczna 4/8
E. Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla służb mundurowych 16/21
Technikum Nr 1 w Kwidzynie ul.Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn 23/66
Technik informatyk 5/17
Technik logistyk 6/36
Technik rachunkowości 4/22
Technik reklamy 8/31
Technikum Nr 2 w Kwidzynie ul.Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn 12/39
1TG - Technik żywienia i usług gastronomicznych 4/20
1TH - Technik hotelarstwa 4/23
1TP - Technik papiernictwa 4/12
Technikum Nr 3 w Kwidzynie ul.Staszica 25, 82-500 Kwidzyn 9/18
1TM - Technik mechatronik 5/13
1TE - Technik elektryk 2/6
1TEE - Technik elektronik 1/10
1TU - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1/8
Technikum w Prabutach ul.Szkolna 4, 82-550 Prabuty 0/2
1 Technik automatyk 0/2
1 Technik handlowiec 0/1
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Kwidzynie ul.Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn 1/16
1K - Kucharz 0/7
1C - Cukiernik 0/10
1WZ - Wielozawodowy (młodociany pracownik) 1/4
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie ul.Staszica 25, 82-500 Kwidzyn 7/16
1m - Mechatronik 1/13
1 mp - Mechanik pojazdów samochodowych 5/7
1s - Stolarz 0/4
1mz - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 0/6
1 ms - Mechanik pojazdów samochodowych (młodociany pracownik) 1/1
1w - Wielozawodowa (młodociany pracownik) 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia w Prabutach ul.Szkolna 4, 82-550 Prabuty 0/0
1 Kierowca mechanik 0/0
1 Wielozawodowa (młodociany pracownik) 0/0