Powiat kwidzyński
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Kwidzyński
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ul.Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn 118/205
IA1 prawniczo-językowy 56/133
IA2 psychologiczno-pedagogiczny 26/114
IB1 matematyczno - fizyczny 21/67
IB2 matematyczno-geograficzny 15/98
II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ul.Słoneczna 2, 82-500, Kwidzyn 43/127
I A1 grupa biologiczno- chemiczna 28/70
I A2 grupa matematyczno- geograficzna 15/95
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie ul.Słoneczna 2, 82-500, Kwidzyn 44/82
Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla służb mundurowych/sportowy 37/72
Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla służb mundurowych/sportowy 7/23
Technikum Nr 1 w Kwidzynie ul.Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn 95/216
Technik informatyk 37/104
Technik logistyk 58/176
Technikum Nr 2 w Kwidzynie ul.Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn 30/125
1TG-Technik żywienia i usług gastronomicznych 12/78
1TH-Technik hotelarstwa 18/92
Technikum Nr 3 w Kwidzynie ul.Staszica 25, 82-500 Kwidzyn 31/89
TM- technik mechatronik 10/62
TE- technik elektryk 21/76
Technikum w Prabutach ul.Szkolna 4, 82-550 Prabuty 8/23
1 Technik automatyk 4/15
1 Technik handlowiec 4/13
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Kwidzynie ul.Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn 66/134
1K-Kucharz 11/71
1C-Cukiernik 13/68
1WZ-Wielozawodowy (młodociany pracownik) 42/76
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie ul.Staszica 25, 82-500 Kwidzyn 40/88
1m - Mechatronik 7/47
1 ms - Mechanik pojazdów samochodowych (młodociany pracownik) 19/47
1w - Wielozawodowa (młodociany pracownik) 14/37
Branżowa Szkoła I Stopnia w Prabutach ul.Szkolna 4, 82-550 Prabuty 21/38
1 Kierowca mechanik 5/17
1 Wielozawodowa (młodociany pracownik) 16/29