Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu - I w - wielozawodowy
Nazwa oddziału

 I w - wielozawodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Opis

 Wielozawodowa

Dzisiejszy rynek pracy sugeruje młodym ludziom podjęcie kształcenia zawodowego. Intensywna emigracja, wyginięcie niektórych zawodów, likwidacja szkół zawodowych  spowodowały brak fachowców z wielu dziedzin.

Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u pracodawców.

W szkole uczniowie  zdobywają jedynie wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu wybranego zawodu na kursach zawodowych. Umiejętności praktyczne w wybranych zawodach zdobywają podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy, przez cały okres edukacji.

Decydując się na tę szkołę:

·         wybierasz dowolny zawód i pracodawcę, u którego będziesz odbywał zajęcia praktyczne;

·         podpisujesz z zakładem pracy umowę jako pracownik młodociany;

·         otrzymujesz comiesięczne wynagrodzenie;

·         czas praktycznej nauki zawodu masz wliczany do stażu pracy;

·         masz opłacane są składki ZUS;

·         masz  możliwość zatrudnienia w zakładach pracy lub prowadzenia własnej działalności;

·         będziesz poszukiwanym pracownikiem  na rynku pracy w kraju i za granicą;

·         po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia możesz kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.