Płońsk
Technikum
Technikum w Raciążu - I Ti - technik informatyk
Nazwa oddziału

 I Ti - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

 

Technik informatyk

Technik informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy instalowanie, konfiguracja i administrowanie systemami operacyjnymi, projektowanie, instalacja oraz konfiguracja lokalnych sieci komputerowych,  tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem różnych języków programowania i o różnym przeznaczeniu, gromadzenie danych i zarządzanie nimi, administrowanie systemami komputerowymi, diagnostyka, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wiele innych dziedzin. Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się branż, co wymusiło powstanie wielu specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

Umiejętności zawodowe to między innymi:

·         instalowanie, konfiguracja i administracja systemami operacyjnymi w tym także serwerowymi,

·         instalowanie, konfiguracja i administracja sieciami komputerowymi,

·         diagnostyka, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,

·         posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,

·         konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,

·         posługiwanie się językami obsługi baz danych, w tym językiem SQL,

·         projektowanie baz danych i ich oprogramowania,

·         programowanie w wybranych językach, w szczególności HTML, CSS, JavaScript, PHP, C++

·         stosowanie metod programowania i dobór algorytmów

Perspektywa zatrudnienia

Po ukończeniu edukacji technik informatyk może znaleźć pracę w działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, firmach instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, ośrodkach obliczeniowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych, firmach korzystających z komputerów. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze. Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych zawodach.