Płońsk
Technikum
Technikum w Raciążu - I Tż - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 I Tż - technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód łączący umiejętności  sporządzania potraw i napojów zarówno kuchni polskiej, jak i innych narodów, doradcy żywieniowego i organizatora usług gastronomicznych. Ponadto, może wykonywać zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia różnych grup ludności, dekorowaniem, porcjowaniem i serwowaniem zgodnie ze sztuką obsługi konsumenta oraz organizowaniem i wykonywaniem usług gastronomicznych.

 

Zawód ten kształtuje umiejętności związane z:

·         oceną żywności pod względem towaroznawczym;

·         klasyfikacją żywności;

·         warunkami przechowywania żywności;

·         stosowaniem receptur gastronomicznych;

·         metodami utrwalania żywności;

·         właściwym doborem surowców i sporządzaniem potraw ;

·         stosowaniem właściwych  metod i technik kulinarnych;

·         monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z GHP, GMP i HACCP;

·         planowaniem i oceną żywienia;

·         organizowaniem produkcji gastronomicznej;

·          planowaniem i wykonywaniem usług gastronomicznych;

 

Perspektywa zatrudnienia:

- szef kuchni;

- osoba odpowiedzialna za planowanie i organizacje imprez okolicznościowych;

- kierownik restauracji lub stołówki;

- menager zakładu gastronomicznego;

- organizator imprez okolicznościowych;

- doradca w zakresie prawidłowego żywienia;

- organizator usług cateringowych;

- pracownik mobilnej bazy gastronomicznej, np. lotniczej, kolejowej i morskiej.