Płońsk
Technikum
Technikum w Czerwińsku nad Wisłą - TEPiT ( grupa - technik ekspolatacji portów i terminali)
Nazwa oddziału

 TEPiT ( grupa - technik ekspolatacji portów i terminali)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

Technikum eksploatacji portów i terminali daje szerokie możliwości zawodowe. Absolwent m.in może dokonywać odprawy pasażerów w portach i terminalach, nadzorować urządzenia przeładunkowe, organizować prace związane z przeładunkiem i składowaniem. Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie jako między innymi:

- pracownik obsługi naziemnej portu lotniczego,

- stewardessa lub steward,

- pracownik obsługi terminala lotniczego, kolejowego lub morskiego,

- pracownik kasy biletowej,

- pracownik biura podróży,

- pracownik informacji turystycznej,

- logistyk,

- spedytor,

- magazynier,

- operator urządzeń transportu bliskiego, takich jak wózki jezdniowe, suwnice, żurawie.