Płońsk
Technikum
Technikum w Czerwińsku nad Wisłą - TE ( grupa - technik ekonomista)
Nazwa oddziału

 TE ( grupa - technik ekonomista)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

Opis

Technikum ekonomiczne daje szerokie możliwości zawodowe. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy.

Po ukończeniu technikum ekonomicznego absolwent może podjąć pracę jako między innymi:

- ekonomista,

- księgowy,

- bankowiec,

- doradca finansowy,

- doradca inwestycyjny,

- doradca ubezpieczeniowy,

- agent ubezpieczeniowy,

- asystent menedżera.