Płońsk
Technikum
Technikum w Czerwińsku nad Wisłą - TO (grupa - technik ogrodnik)
Nazwa oddziału

 TO (grupa - technik ogrodnik)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

 Chemia

Opis

Technikum ogrodnictwa to zawód pełen możliwości. Szeroki zakres kompetencji otwiera drzwi do różnych wariantów ścieżki kariery zawodowej.

Po ukończeniu technikum ogrodnictwa absolwent może między innymi:

- założyć działalność zajmującą się projektowaniem, urządzaniem i serwisem terenów zielonych,

- produkować: owoce, warzywa, rośliny ozdobne, rośliny szkółkarskie, drzewa sadownicze,

- pracować: w miejskim przedsiębiorstwie urządzania i pielęgnacji zieleni miejskiej jako pośrednik materiałów ogrodniczych, środków ochrony roślin oraz materiału szkółkarskiego.