Płońsk
Technikum
Technikum w Czerwińsku nad Wisłą - TL (grupa - technik logistyk)
Nazwa oddziału

 TL (grupa - technik logistyk)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Logistyka jest to nowoczesny zawód, który zapewni perspektywy pracy w wielu ważnych instytucjach i przedsiębiorstwach m.in. do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim służby mundurowe tj. policja, straż, wojsko, transport i spedycja, przemysł, budownictwo, handel, usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Po ukończeniu technikum logistyki absolwent może podjąć pracę jako między innymi:

- spedytor,

- kierownik magazynu,

- planista wysyłek i dostaw,

- specjalista ds. gospodarki magazynowej,

- specjalista ds. logistyki,

- specjalista ds. zamówień,

- w służbach mundurowych jako: policjant, strażak, żołnierz, celnik, pracownik służby więziennej.