Płońsk
Technikum
Technikum w Czerwińsku nad Wisłą - T A (grupa - technik agrobiznesu)
Nazwa oddziału

 T A (grupa - technik agrobiznesu)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

 Chemia

Opis

Po ukończeniu technikum agrobiznesu absolwent może między innymi:

- prowadzić nowoczesne gospodarstwo rolne,

- uzyskać uprawnienia rolnicze umożliwiające dziedziczenie i zakup ziemi,

- zostać kreatywnym przedsiębiorcą, który stosuje efektywne metody marketingu i zarządzania,

- uzyskać bezpłatne prawo jazdy kategorii T i kurs chemizacji rolnictwa,

- korzystać z unijnych środków finansowych,

- produkować ekologiczną żywność,

- prowadzić usługi dla rolnictwa i przetwórstwo rolno - spożywcze.