Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Czerwińsku nad Wisłą - 1 W (wielozawodowy)
Nazwa oddziału

 1 W (wielozawodowy)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Opis

Branżowa Szkoła I Stopnia z Klasą Wielozawodową


 Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

 Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w formie turnusów miesięcznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców zarejestrowanych w Cechu Rzemiosł Różnych. 

 Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia Pozwoli Ci

 - uzyskać dyplom czeladnika w zawodzie, a także wykształcenie zasadnicze branżowe/dawniej zawodowe/,

 - uzyskać dyplom technika i możliwość kontynuowania nauki w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia,

 - uzyskać wykształcenie średnie branżowe i możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.