Płońsk
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - D-OGÓLNY
Nazwa oddziału

 D-OGÓLNY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

 Matematyka

Opis

Wybierając tę klasę wszyscy uczniowie będą rozszerzać geografię i język angielski. Dodatkowo będą mogli się uczyć matematyki na wybranym przez siebie poziomie- podstawowym lub rozszerzonym.

Ponadto oferujemy:

  • dodatkowy przedmiot warsztaty multimedialne i grafiki komputerowej
  • współpracę z różnymi instytucjami i lokalnymi partnerami
  • spotkania z przedstawicielami uczelni ekonomicznych
  • możliwość rozwoju swoich zainteresowań i zdolności w ramach zajęć pozalekcyjnych
  • przygotowanie do ogólnopolskich konkursów i olimpiad, np. Olimpiady Przedsiębiorczości
  • udział w projekcie „Poligon Przedsiębiorczości”
  • możliwość udziału w międzynarodowych wymianach młodzieży – możesz w praktyce uczyć się języka obcego

Celem jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju wychowanka na każdej płaszczyźnie życia, przygotowanie go do myślenia w sposób samodzielny, a także do możliwych przeciwności. Zakres proponowanych rozszerzeń ma służyć realizacji tego celu.

To klasa, która przygotowuje do studiów na kierunkach ekonomicznych, menadżerskich oraz językowych.