Płońsk
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - C-BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
Nazwa oddziału

 C-BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

Opis

Wybierając klasę biologiczno-chemiczną – wszyscy uczniowie będą rozszerzać biologię oraz chemię. Dodatkowo będą; mogli się uczyć matematyki na wybranym przez siebie poziomie- podstawowym lub rozszerzonym.

Ponadto oferujemy:

  • innowację pedagogiczną „laboratorium biologiczno-chemiczne”
  • udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez wyższe uczelnie,
  • współpracę z Centrum Chemii w Małej Skali
  • możliwość rozwoju swoich zainteresowań i zdolności w ramach zajęć pozalekcyjnych
  • przygotowanie do ogólnopolskich konkursów i olimpiad, np. Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
  • naukę języka w praktyce – wymiany międzynarodowe młodzieży
  • udział w akcjach charytatywnych i wolontariackich

§  To klasa, która przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: medycznych, ratownictwo medyczne, farmacji, stomatologii, biologii, chemii, biochemii, biotechnologii, fizjoterapii, ochrony środowiska, technologii chemicznej, technologii żywności i żywienia człowieka i innych.