Płońsk
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - B-HUMANISTYCZNY
Nazwa oddziału

 B-HUMANISTYCZNY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Wybierając klasę humanistyczną – będzie można realizować 3 rozszerzenia: język polski, historia, wos.

Ponadto oferujemy:

  • przedmioty dodatkowe oparte na programach autorskich, np: warsztaty edytorskie, podstawy dziennikarstwa, edukacja prawna
  • udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez wyższe uczelnie (Uniwersytet Warszawski) i instytucje kultury
  • możliwość rozwoju swoich zainteresowań i zdolności w ramach zajęć pozalekcyjnych
  • skuteczne przygotowanie o olimpiad przedmiotowych, a także innych konkursów ogólnopolskich
  • możliwość udziału w międzynarodowych wymianach młodzieży – możesz w praktyce uczyć się języka obcego
  • możliwość współtworzenia spektakli teatralnych i muzycznych, a także kabaretów – nasza scena stoi przed Tobą otworem.

W przypadku klasy humanistycznej  możliwe będzie rozszerzenie z języka angielskiego pod warunkiem, że uda się go umieścić w planie.

Wariant rozszerzeń umożliwi przygotowanie do podjęcia szeroko pojętych studiów humanistycznych, m.in.: dziennikarskich, prawniczych i pedagogicznych.