Płońsk
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - A1-MATEMATYCZNY
Nazwa oddziału

 A1-MATEMATYCZNY

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Wybierając klasę A1, będziesz realizował(a) 3 rozszerzenia (w tym obowiązkowo matematykę). Poza matematyką uczniowie zdecydują, który z przedmiotów chcą  rozszerzać:  fizykę lub geografię oraz chemię lub język angielski.

Ponadto oferujemy:

 • innowację pedagogiczną „Elementy matematyki wyższej”,
 • warsztaty z geometrii wykreślnej,
 • zwiększoną liczbę  godzin  biologii dla osób planujących studia przyrodnicze i medyczne,
 • współpracę z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych i  Politechniki Warszawskiej (zajęcia, wykłady), 
 • możliwość rozwoju swoich zainteresowań i zdolności w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad, m.in. Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Powiatowego Konkursu Matematycznego, Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów Szkół Średnich na Politechnice Warszawskiej, Międzynarodowego Konkursu Kangur,
 • udział w projektach: Mini Akademia Matematyki, Szkolne Mini Przedsiębiorstwo, 
 • naukę języka w praktyce – wymiany międzynarodowe młodzieży.

Kształcenie opierać się będzie na ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi, m.in. Politechniką Warszawską (warsztaty, laboratoria, wyjazdy na uczelnię).

To klasy dedykowane osobom, które myślą o studiach politechnicznych, ekonomicznych, menedżerskich,przyrodniczych, medycznych lub językowych.