Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 1 m (grupa - mechanik monter maszyn i urządzeń)
Nazwa oddziału

 1 m (grupa - mechanik monter maszyn i urządzeń)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Opis

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

 • rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
 • stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;
 • dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;
 • przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;
 • ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;
 • wykonuje montaż połączeń;
 • wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;
 • wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
 • sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;
 • posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń
 • obsługuje i konserwuje maszyny i urządzenia;
 • instaluje i uruchamia maszyny i urządzenia.

Zawód MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ to nauka 1 kwalifikacji:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Absolwent może pracować w zawodzie, założyć własną działalność gospodarczą, a także kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w liceum dla dorosłych.