Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 1 f (grupa - fryzjer)
Nazwa oddziału

 1 f (grupa - fryzjer)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Opis

Po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

  • dobierać  i  wykonywać zabiegi pielęgnacyjne dla włosów
  • wykonywać zabiegi chemiczne na włosach tzn.: koloryzacja, rozjaśnianie, trwała ondulacja, chemiczne prostowanie włosów, pasemka, balejaż itp.
  • stylizować fryzury
  • wykonywać strzyżenie włosów

 

Absolwent tego kierunku po uzyskaniu tytułu fryzjera może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach, w teatrach czy w telewizji. Posiadanie takich kwalifikacji uprawnia go do otwarcia własnego salonu fryzjerskiego. Uzyskany dyplom fryzjerski jest honorowany  w krajach Unii Europejskiej.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu fryzjer z kwalifikacji FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich jest na terenie szkoły. Na wniosek Absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę:

  • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaczynając od II klasy,
  • w branżowej szkole II stopnia.

Po uzupełnieniu kwalifikacji  oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik Usług fryzjerskich