Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 1 k (grupa - kucharz)
Nazwa oddziału

 1 k (grupa - kucharz)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Opis

Kucharz

Po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • profesjonalnie dekorować potrawy
 • sporządzać potrawy i napoje
 • planować zakupy
 • planować i sporządzać karty menu
 • prowadzić działalność gastronomiczną
 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów
 • posługiwać się językami obcymi (angielskim / rosyjskim)
 • współpracować w zespole

Absolwent tego kierunku ma wiele możliwości zawodowych, ponieważ: może usamodzielnić się i rozpocząć pracę zawodową w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach oraz restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów.

Dobry kucharz bez problemu znajdzie pracę w kraju i za granicą!

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu kucharz z kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań jest przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły. Na wniosek Absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w naszym zespole szkół:

 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaczynając od II klasy,
 • w branżowej szkole II stopnia.

Po uzupełnieniu kwalifikacji o HGT.12 oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik żywienia i usług gastronomicznych.