Płońsk
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1 LM (grupa wojskowa)
Nazwa oddziału

 1 LM (grupa wojskowa)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Biologia

 Geografia

 Historia

Opis

Jest to klasa mundurowa - połowa klasy to uczniowie realizujący program edukacji wojskowej w oparciu o porozumienie zawarte z 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu, druga połowa to uczniowie realizujący edukację policyjną w oparciu o porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Płońsku. Okres nauki przedmiotów związanych z wybranym profilem – 3 lata. Czwarty rok nauki to przygotowanie do egzaminu maturalnego, który umożliwi uczniom podjęcie dalszej nauki na wyższych uczelniach.

Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi, takimi jak  wojsko czy policja, ale do tej klasy może przyjść każdy kto chce spędzić 4 lata liceum maksymalnie aktywnie m. in. na poligonach, ucząc się nowych umiejętności , ale także  zdobywając wiadomości potrzebne do zdania egzaminu maturalnego. 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, przez trzy pierwsze lata edukacji, uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych z  przysposobienia wojskowego i obronnego na ternie szkoły jak i podczas wyjazdów  do jednostki w Kazuniu. W czasie zajęć uczniowie maja szansę zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego (w tym na terenie jednostki wojskowej), brać udział w pokazach i uroczystościach wojskowych  oraz patriotycznych. Realizacja programu szkolenia obejmuje szereg zagadnień z zakresu musztry wojskowej , terenoznawstwa oraz wiele innych.  Udział w zajęciach potwierdzany jest certyfikatem. Po pierwszym i drugim roku kształcenia uczniowie, wraz z opiekunami w okresie wiosenno-letnim  wyjeżdżają na  obóz wojskowy.

Przedmioty rozszerzone w klasie wojskowej:

  • j. polski oraz do wyboru jeden przedmiot z trzech: geografia, biologia lub historia realizowane od klasy I

Języki:

  • j. angielski lub rosyjski (kontynuacja)
  • j. angielski, rosyjski lub niemiecki (na poziomie podstawowym).

 

Przedmioty uzupełniające związanie z profilem kształcenia: edukacja wojskowa