Płońsk
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1 LM (grupa policyjna)
Nazwa oddziału

 1 LM (grupa policyjna)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Biologia

 Geografia

 Historia

Opis

Jest to klasa mundurowa (połowa klasy to uczniowie realizujący edukację policyjną w oparciu o porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Płońsku, druga część klasy to grupa wojskowa funkcjonująca w oparciu o porozumienie zawarte z 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu). Okres nauki przedmiotów związanych z wybranym profilem – 3 lata. Czwarty rok nauki to przygotowanie do egzaminu maturalnego, który umożliwi uczniom podjęcie dalszej nauki na wyższych uczelniach.

Co absolwent powinien wiedzieć o grupie policyjnej w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku?

 • klasa mundurowa o profilu policyjnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku działa  na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Powiatową  Policji w Płońsku
 • przygotowujemy  ucznia - absolwenta klasy policyjnej przede wszystkim do podjęcia nauki na dowolnych  kierunkach studiów, ale również do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia.
 • poza typowymi zajęciami dydaktycznymi przygotowującymi uczniów do matury, raz w tygodniu odbywają się zajęcia w ramach edukacji policyjnej m.in.: pomoc przedmedyczna, samoobrona, musztra, podstawy prawa karnego i cywilnego, elementy psychologii, itp.
 • zajęcia te prowadzą policjanci
 • zajęcia związane z profilem kształcenia są realizowane przez trzy lata
 •  środa jest dniem edukacji policyjnej. odbywają się zajęcia teoretyczne lub ćwiczenia praktyczne i warsztaty na terenie szkoły; w tym dniu organizowane są także wycieczki i wyjścia klas związane z realizacją zajęć policyjnych

 

Po ukończeniu klasy policyjnej i zdaniu matury możesz:

 •  aplikować do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także w firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia
 • aplikować do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • aplikować do dowolnej uczelni wyższej,

 

Jeśli mieszkasz poza Płońskiem to będziesz mógł znaleźć zakwaterowanie szkolnym internacie na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku. Serdecznie zapraszamy.

 

Przedmioty rozszerzone w klasie policyjnej

 • j. polski oraz do wyboru jeden przedmiot z trzech: geografia, biologia lub historia realizowane od klasy I

   Języki:

  • j. angielski lub rosyjski (kontynuacja)
  • j. angielski, rosyjski lub niemiecki (na poziomie podstawowym).