Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu - I o/w (grupa - operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego)
Nazwa oddziału

 I o/w (grupa - operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Opis

 

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego obsługuje maszyny                     i urządzenia
na wszystkich etapach produkcji wyrobów spożywczych. Użytkuje maszyny             i urządzenia
do przygotowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych
oraz do produkcji wyrobów spożywczych. Wykonuje czynności związane                   z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych.

Perspektywa zatrudnienia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego może podejmować pracę w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego (cukiernie, mleczarnie, piekarnie, przetwórnie owocowo-warzywne, zakłady mięsne)
i  na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego.

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym:

 • dzięki wyjazdom zagranicznym zorganizujesz i poprowadzisz działalność gospodarczą;
 • będziesz monitorował krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów;
 • zaplanujesz operacje technologiczne związane z produkcją;
 • poznasz procedury zapewnienia jakości zdrowotnej żywności;
 • będziesz obsługiwał sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w zakładach przemysłu spożywczego;
 • będziesz przestrzegał zasad rozmieszczania surowców i półproduktów
  oraz warunków ich magazynowania;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji procesów technologicznych;
 • poznasz  zasady obsługi maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego;
 • warunkiem przyjęcia do szkoły jest zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego może na dalszym etapie kształcenia uzyskać dyplom  w zawodach technik przetwórstwa mleczarskiego lub technik technologii żywności.

Kształcenie praktyczne w zawodach operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz  technik przetwórstwa mleczarskiego przewidziane jest we współpracy z zakładem produkcyjnym Polmlek