Płońsk
Technikum
Technikum w Raciążu - I Tż/Tp ( grupa - technik przetwórstwa mleczarskiego)
Nazwa oddziału

 I Tż/Tp ( grupa - technik przetwórstwa mleczarskiego)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

 

Technik przetwórstwa mleczarskiego zajmuje się organizacją i zarządzaniem produkcją artykułów mleczarskich.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         wytwarzania wyrobów mleczarskich;

·         obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich;

·         planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich;

·         pobierania surowców, materiałów i dodatków do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,

·         wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń,

·         obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłu spożywczego,

·         magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków

transportu wewnętrznego;

·         oceniania jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne.

 

Ponadto, wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności dzięki, którym będziesz:

·         rozróżniał surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych;

·         rozróżniał operacje i procesy wykorzystywane w produkcji żywności;

·         rozróżniał maszyny i urządzenia stosowane w procesach technologicznych produkcji wyrobów spożywczych, utrwalania żywności, pakowania i konfekcjonowania produktów spożywczych, mycia i dezynfekcji opakowań, pomieszczeń, maszyn
i urządzeń oraz urządzenia energetyczne, urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;

·         umiał charakteryzować procesy technologiczne produkcji wyrobów spożywczych;

·         umiał charakteryzować systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

·         stosował  programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

 

Perspektywa zatrudnienia:

Po ukończeniu technikum przetwórstwa mleczarskiego można pracować w dowolnym podmiocie gospodarczym (organizacji) prowadzącym produkcje artykułów mleczarskich bez względu na formę prawną czy własnościową.

Kształcenie praktyczne w zawodach operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz  technik przetwórstwa mleczarskiego przewidziane jest we współpracy z zakładem produkcyjnym Polmlek Raciąż.