Płońsk
Technikum
Technikum nr 2 - 1TI technik informatyk
Nazwa oddziału

 1TI technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik informatyk

Technik informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należą:

 • umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka,
 • zarządzanie danymi i przekazywanie ich,
 • szyfrowanie informacji,
 • administrowanie systemów komputerowych,
 • projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW
 • znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego,
 • składanie i usuwanie ewentualnych usterek sprzętu komputerowego.

Zawód ten wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

Informatyk musi być osobą samodzielną, która potrafi analizować sytuację i podejmować decyzje. Ponadto liczy się cierpliwość, spostrzegawczość oraz zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.

Cechy, które ułatwiają prace w tym zawodzie to:

 • zainteresowanie elektroniką i techniką komputerową
 • zdolności do nauk ścisłych
 • umysł twórczy, analityczny i logiczny
 • zdolność przewidywania skutków podjętych decyzji
 • dokładność i systematyczność
 • dobra koncentracja uwagi
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli
 • chęć ciągłego rozwoju i wzbogacania własnej osobowości
 • podatność na innowacje.

Przeciwwskazania zdrowotne. Nie ma szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w tym zawodzie. Utrudnieniem może być bardzo duża wada wzroku. W zależności od stanowiska istnieje możliwość zatrudnienia w charakterze informatyka osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach mogą z powodzeniem wykonywać dostosowane do ich możliwości zadania. W niektórych pracach i przy odpowiednio dostosowanym sprzęcie informatykiem może być też osoba niedowidząca. Technik informatyk to zawód dla pasjonatów. Bez ciągłego treningu trudno osiągnąć efekty, dlatego bardzo ważna jest praktyka. Umiejętności praktyczne ćwiczone są w trakcie zajęć w pracowniach szkolnych, a także w trakcie dwóch 4 tygodniowych praktyk zawodowych u pracodawców.

Istotny jest również dobór efektów kształcenia podstawy programowej. Według analizy rynku pracy informatycy najczęściej posługują się językami programowania, takimi jak: SQL, HTML, CSS i PHP. Wśród narzędzi bazodanowych prym wiodą MSSQL, Oracle i MySQL.

Natomiast dane dotyczące ofert pracy jasno określają obszary zainteresowania pracodawców: 41% ofert pracy dotyczy programistów (w dużej części aplikacji internetowych), 20% administratorów sieci, a 16% instalatorów i serwisantów systemów komputerowych.

Według tych analiz oraz struktury ofert pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tyle celowe, ale wręcz konieczne, ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Ponadto kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się być optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.