Płońsk
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1M klasa matematyczno - informatyczna
Nazwa oddziału

 1M klasa matematyczno - informatyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Fizyka

Opis

 • Klasa matematyczno – informatyczna

  Tygodniowy wymiar godzin nauczania matematyki, fizyki i informatyki:

  PrzedmiotKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVRazem
  matematyka5+1*6 +1*+1*6 +1*14/10+4*
  informatyka223 +1*2+1*3/6+2*
  fizyka23324/6
  *\\ zajęcia fakultatywne – przygotowanie do matury
 • Klasa o profilu matematyczno – informatycznym pozwala rozwijać pasje i uzdolnienia związane z przyszłym wyborem studiów na kierunkach informatycznych, politechnicznych i ekonomicznych.
 • To odpowiedni wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka czy informatyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań.
 • Uczniowie tej klasy uzyskują wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, podejmują najczęściej naukę na kierunkach technicznych, informatycznych oraz ekonomicznych.
 • Uzyskują wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, co potwierdzeniem jest liczba uczestników etapu finałowego Powiatowego Konkursu Matematycznego – w ubiegłym i bieżącym roku nasi uczniowie stanowili 60% wszystkich finalistów w powiecie, co świadczy o wysokim poziomie nauczania wszystkich uczniów w klasie.
 • Również w tym roku mamy trzech finalistów V edycji Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.
 • Uczniowie tej klasy również w tym roku zostali finalistami Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka organizowanego przez wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 • Jest jedyną klasą w powiecie, gdzie od 12 lat co roku 100% uczniów zdaje na maturze matematykę na poziomie rozszerzonym.
 • W nauczaniu matematyki i informatyki ciekawą innowacją jest realizacja w klasie czwartej elementów analizy matematycznej. Celem nauczania analizy matematycznej jest wprowadzenie i zapoznanie uczniów z zagadnieniami matematyki oraz informatyki takimi jak pochodna funkcji złożonych, całki , listy, drzewa binarne, złożone struktury danych , co ma w lepszym stopniu zapewnić start naszych absolwentów w przyszłym studiowaniu.
 • Na zajęciach informatyki już od klasy pierwszej jest prowadzona nauka programowania w języku C/C++ i Pythonie, tak aby w klasie drugiej i trzeciej móc tworzyć własne funkcje, procedury i algorytmy rekurencyjne z wykorzystaniem funkcji klas oraz wykorzystać możliwości języka C++ i Pythona do wykonania własnego projektu, gry komputerowej lub szyfrowania i kryptoanalizy tajnych informacji.
 • Co rocznie około 50% stanu klasy wybiera rozszerzenie informatyki i w takiej liczbie przystępuje do egzaminu maturalnego, co jest najwyższym wynikiem wśród szkół Delegatury Ciechanowskiej.
 • Prowadzone są dodatkowo zajęcia w ramach koła matematycznego i informatycznego na których młodzież rozwija swoje zainteresowania i pasje oraz przygotowuje się do egzaminu maturalnego z matematyki i informatyki oraz do konkursów i olimpiad.
 • W procesie dydaktycznym stosujemy nauczanie zdalne przez Internet z wykorzystaniem platformy edukacyjnej “MOODLE” oraz indywidualnego systemu kont w sieci lokalnej.
 • W czasie pandemii są realizowane wszystkie zajęcia z wyżej wymienionych przedmiotów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w sieci.
 • W ramach zajęć międzyoddziałowych uczniowie mogą rozszerzać również inne przedmioty, np. wos, geografię.
 • Interesującym rozwiązaniem są zajęcia poranne realizowane jeszcze przed rozpoczęciem zajęć właściwych na których jest realizowana praca z uczniem mającym trudności i uczniem uzdolnionym ( w czasie pandemii zajęcia te są również realizowane w godzinach wieczornych).
 • Uczniowie realizują również zajęcia w ramach współpracy z Politechniką Warszawską i WAT w Warszawie.
 • Absolwenci tej klasy to między innymi inżynierowie, informatycy – na uwagę zasługuje duża liczba dziewcząt studiująca informatykę.
 • W roku 2016 uczniowie naszej szkoły uzyskali najwyższy średni wynik z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym w Delegaturze Ciechanowskiej.

Chcesz nauczyć się matematyki i programowania wybierz klasę I M (matematyczno – informatyczną) – jedyna klasa w powiecie, która pomoże Ci spełnić w tym zakresie twoje plany i marzenia.