Płońsk
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1B klasa biologiczno - chemiczna
Nazwa oddziału

 1B klasa biologiczno - chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

Opis

Klasa biologiczno – chemiczna

Tygodniowy wymiar godzin nauczania wybranych przedmiotów:

PrzedmiotKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVRazem
biologia34324/8
chemia23324/6
matematyka466614/8
  • Duża ilość godzin przedmiotów kierunkowych umożliwia dokładne i wnikliwe zrealizowanie treści programowych.
  • Lekcje ubogacane będą ćwiczeniami i obserwacjami przyrodniczymi.
  • Rozszerzenia z biologii i z chemii wprowadzone od drugiego semestru w klasie pierwszej.
  • Przedmioty kierunkowe są prowadzone z podziałem na grupy, co zwiększa znacznie efektywność zajęć.
  • Tradycją tego profilu jest uczestnictwo uczniów w programie pt.: Przyrodnicza edukacja pozaszkolna. W ramach realizowanego projektu uczniowie wyjeżdżają na zieloną szkołę i wycieczki dydaktyczne podczas, których prowadzone są atrakcyjne zajęcia o tematyce przyrodniczej przez nauczycieli akademickich.
  • Zwiększony wymiar godzin matematyki w tej klasie pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.