Płońsk
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - NA2 – MATEMATYCZNA
Nazwa oddziału

 NA2 – MATEMATYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Biologia

 Chemia

 Geografia

 Informatyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

Wybierając klasę matematyczną – będziesz mógł(a)  realizować 2 lub 3 rozszerzenia (w tym obowiązkowo matematykę) zgodnie z indywidualną ścieżką kształcenia. W ramach tych oddziałów realizowane będą rozszerzenia w grupach międzyoddziałowych z następujących przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka, biologia, wos, geografia oraz język angielski. Warianty tych rozszerzeń umożliwią przygotowanie do podjęcia studiów: politechnicznych/ ekonomicznych/menedżerskich. Kształcenie opierać się będzie na ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi, firmami, przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi.

Warianty  rozszerzeń:
   I – matematyka, fizyka, informatyka

   II – matematyka, chemia, biologia

   III – matematyka, chemia, fizyka

   IV – matematyka, geografia, wos, język angielski

   V – matematyka, fizyka, geografia

   VI – matematyka, fizyka, biologia

   VII – matematyka, chemia, wos

   VIII – matematyka, informatyka, wos

   IX – matematyka, geografia, biologia

   X – matematyka, wos, biologia

   XI – matematyka, chemia, informatyka

   XII – matematyka, geografia, informatyka


Język angielski może być rozszerzany w każdym wariancie pod warunkiem, że uda się wstawić go w planie.