Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Czerwińsku nad Wisłą - Klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Opis

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w formie turnusów miesięcznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego , a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców zarejestrowanych w Cechu Rzemiosł Różnych.


Oferujemy kształcenie w atrakcyjnych na rynku pracy zawodach m.in.:

 • Magazynier-logistyk
 • Stolarz
 • Krawiec
 • Fryzjer
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter instalacji i sieci sanitarnych
 • Murarz - tynkarz, Cieśla, Dekarz
 • Kierowca mechanik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik motocyklowy
 •  Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Blacharz izolacji przemysłowych
 • Elektryk 
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik 
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Cukiernik 
 • Sprzedawca