Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - I w
Nazwa oddziału

 I w

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Opis

W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Skupia ona uczniów uczących się w różnych zawodach.

Nauka w szkole trwa 3 lata.

Edukacja przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole (2 dni w tygodniu).

Płatna, praktyczna nauka zawodu (3 dni w tygodniu) realizowana jest w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie (zgodnym z wykazem zawodów MEN).

Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych młodzież zdobywa na 4- tygodniowych kursach organizowanych przez szkołę oraz różne ośrodki dokształcania zawodowego w kraju.

 

ZALETY KSZTAŁCENIA W KLASIE WIELOZAWODOWEJ

  • Uzyskanie dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
  • Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.
  • Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy.
  • Uczą mistrzowie w swoim fachu.
  • Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie.
  • Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy.
  • Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapewnienie sobie praktyki, w odpowiadającym wybranemu przez ucznia zawodowi, zakładzie pracy.