Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - I r
Nazwa oddziału

 I r

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Opis

MECHANIK- OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

W trakcie nauki zdobędziesz m.in. następujące umiejętności:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
 • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych,
 • bezpłatne prawo jazdy kategorii B i T ,
 • umiejętności do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego
 • umiejętność nauki i pracy nowoczesnymi maszynami rolniczymi
 • pozyskiwanie dopłat i dotacji unijnych

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie  (kwalifikacja wspólna z zawodem technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki)

UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY  

JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA