Płońsk
Technikum
Technikum nr 1 - I TI
Nazwa oddziału

 I TI

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

TECHNIKUM INFORMATYK

ABSOLWENT ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
  • Wykonać lokalną sieć komputerową;
  • Naprawić urządzenia  techniki komputerowej;
  •  Administrować systemami operacyjnymi;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Tworzyć i administrować bazy danych;
  • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.


Ponadto nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.


Przedmioty rozszerzone to matematyka lub informatyka lub język angielski (według preferencji uczniów i możliwości szkoły).