Płońsk
Technikum
Technikum nr 1 - I TF
Nazwa oddziału

 I TF

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Kwalifikacje:

Uczniowie uczący się na tym kierunku mają możliwość uzyskania kwalifikacji , które kończą się Egzaminem  Potwierdzającym Kwalifikacje w Zawodzie. Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika.
Nauka w Technikum Usług Fryzjerskich obejmuje dwie kwalifikacje:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Ponadto nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.Przedmioty rozszerzone to biologia lub wiedza o społeczeństwie (według preferencji uczniów i możliwości szkoły).