Płońsk
Technikum
Technikum nr 1 - I TL
Nazwa oddziału

 I TL

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Informatyka

Opis

TECHNIK LOGISTYK

Absolwent szkoły może uzyskać dyplom potwierdzający tytuł technika logistyka po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji: 

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Ponadto nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Kształcąc się w zawodzie technik logistyk:

  • nauczysz się jak dostarczać towar, odpowiedniemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, no i oczywiście przy jak najmniejszym koszcie,
  • poznasz zasady zarządzania zapasami,
  • zorganizujesz prace związane z gospodarką magazynową,
  • zorganizujesz proces transportowy dobierając na przykład właściwy środek transportu, ustalając cenę usługi transportowej czy też wypełniając właściwą dokumentację transportową.