Płońsk
Technikum
Technikum nr 1 - I TM
Nazwa oddziału

 I TM

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

TECHNIK MECHANIK

Absolwent szkoły może uzyskać dyplom potwierdzający tytuł technika mechanika po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji: 

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Nauczysz się:

 • projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych
 • obsługiwania komputerowych programów użytkowych niezbędnych w pracy zawodowej
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych
 • technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń
 • obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

Ponadto będziesz umiał:

 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą
 • porozumiewać się w języku obcym zawodowym


Przedmioty rozszerzone to matematyka lub fizyka (według preferencji uczniów i możliwości szkoły).