Płońsk
Technikum
Technikum nr 1 - I TŻ
Nazwa oddziału

 I TŻ

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Absolwent szkoły może uzyskać dyplom potwierdzający tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych  po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji: 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Ponadto nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.


Przedmioty rozszerzone to biologia lub wiedza o społeczeństwie (według preferencji uczniów i możliwości szkoły)