Płońsk
Technikum
Technikum nr 1 - I TRM
Nazwa oddziału

 I TRM

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Kwalifikacje:

Absolwent szkoły może uzyskać dyplom potwierdzający tytuł technika mechanizacji rolnictwa po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji: 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Ponadto nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Tu zdobędziesz umiejętności z: 

 • diagnostyki uszkodzeń, naprawy, montażu i eksploatacji maszyn
 • przeprowadzania regulacji i prób maszyn i urządzeń
 • obsługi systemów nawigacji satelitarnej w rolnictwie
 • właściwego organizowania i zarządzanie obrotem sprzętem rolniczym
 • określania norm czasowych do prac polowych

Ponadto na każdego ucznia przypada:

 • nauka jazdy samochodem – 30 godzin
 • nauka jazdy ciągnikiem – 20 godzin
 •  nauka jazdy kombajnem zbożowym – 5 godzin
 • nauka jazdy maszynami rolniczymi – 5 godzin

Przedmioty rozszerzone to matematyka lub geografia (według preferencji uczniów i możliwości szkoły)