Płońsk
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - I LM
Nazwa oddziału

 I LM

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Biologia

 Geografia

 Historia

Opis

Jest to klasa mundurowa (połowa klasy to uczniowie realizujący program edukacji wojskowej w oparciu o porozumienie zawarte z 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu, druga połowa to uczniowie realizujący edukację policyjną w oparciu o porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Płońsku. Okres nauki przedmiotów związanych z wybranym profilem – 2 lata. Trzeci rok nauki to przygotowanie do egzaminu maturalnego, który umożliwi uczniom podjęcie dalszej nauki na wyższych uczelniach.